Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Rate this post

Thông tư 09/2011/TT-BGDĐT

Thông báo Chương trình khung giáo dục đại học nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công bố Chương trình khung giáo dục đại học nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư số. 09/2011/TT-BGDĐT V/v công bố Chương trình khung giáo dục đại học nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Con số: 09/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

nhà tròn
Thông báo Chương trình khung giáo dục đại học
Lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp

_______________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 02/QĐ-VSD Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục đại học nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư trình độ đại học, gồm 14 chương trình khung của các ngành sau:

1. Bảo vệ thực vật

2. Bệnh lý nước

3. Chăn nuôi

4. Công nghệ chế biến thủy sản

5. Công nghệ và cảnh quan rau củ quả

6. Công nghệ sau thu hoạch

7. Khoa học cây trồng

8. Khoa học trái đất

9. Khuyến nông

10. Lâm nghiệp

11. Nuôi trồng thủy sản

12. Phát triển nông thôn

13. Quản lý tài nguyên nước

14. Thuốc thú y

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2011. Các chương trình khung công bố kèm theo thông tư này được sử dụng trong các đại học, học viện, trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành này ở trình độ đại học.

Điều 3. Trên cơ sở chương trình khung công bố tại Thông tư này, các đại học, học viện, trường đại học xây dựng chương trình giáo dục cụ thể của trường mình, tổ chức soạn thảo và phê duyệt chương trình môn học để sử dụng chính thức trong chương trình khung của nhà trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm về kỳ thi. của Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Vở Tập Viết Tiếng Anh lớp 1 theo chương trình của Bộ GD&ĐT

Người nhận:
– Ủy ban Văn hóa Giáo dục Tài nguyên và Môi trường của Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GD ĐH, Vụ PC.

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *