Thông tư số 09/2010/TT-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Rate this post

Thông tư 09/2010/TT-BNV

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ

Thông tư số 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Công bố tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.

Bạn đang xem: Thông tư số. 09/2010/TT-BNV công bố tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

BỘ NỘI VỤ
————

Con số: 09/2010/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2010

nhà tròn
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức
kế toán quản trị, thuế, hải quan, dự trữ
—————————

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số Công văn số 3724/BTC-TCCB ngày 29/3/2010 về việc công bố tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ;

Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ, cụ thể như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 23/2010/TT-NHNN Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức làm công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Cán bộ thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

3. Công chức hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

4. Công chức làm công tác dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính.

Chương II
TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN TIÊU CHUẨN CHÍNH THỨC
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Điều 3. Kế toán viên cao cấp (mã số 06.029)

1. Trách nhiệm:

Kế toán viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện chức năng quản lý về kế toán, giúp Thủ trưởng Bộ (ngành), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, quản lý tổ chức và thực hiện công tác kế toán. hệ thống.

2. Nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán: pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam; các dự án chiến lược phát triển công tác kế toán trên toàn quốc, bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II cho THCS và THPT

– Nghiên cứu, xây dựng các chủ trương, phương hướng và biện pháp hoàn thiện hệ thống kế toán đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế – tài chính của đất nước;

– Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán đối với các vấn đề tổng hợp phức tạp;

– Nghiên cứu, rà soát, xây dựng các chế độ, quy định về tài chính, thống kê, kế toán, kiểm toán, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế;

b) Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ theo lĩnh vực tương ứng giữa các cấp quản lý trong cùng lĩnh vực ngành bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong phạm vi cả nước;

c) Tham gia xây dựng mục tiêu, văn bản, hướng dẫn bồi dưỡng, bồi dưỡng đội ngũ kế toán trưởng, kiểm toán viên;

d) Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch, phương án, kiểm tra nghiệp vụ kế toán và xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung các chế độ kế toán hiện hành nhằm tổ chức quản lý công tác kế toán chặt chẽ, hiệu lực và hiệu quả hơn ;

d) Chủ trì xử lý dự toán và xử lý định mức kinh tế. Kiểm soát việc thực hiện đánh giá, định mức chi, sử dụng tài sản, kinh phí;

e) Chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá, phân tích hiệu quả, rút ​​kinh nghiệm và đề xuất phương án điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ, chế độ áp dụng, tổng hợp báo cáo cấp cao nhất;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 31/2022/NĐ-CP Hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

g) Thực hiện kiểm tra nội bộ các đơn vị có liên quan, kiến ​​nghị biện pháp xử lý các sai phạm và biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác, bộ máy kế toán của đơn vị;

h) Đề xuất ý kiến ​​với người quản lý hoặc cấp trên giải quyết những vướng mắc, vướng mắc trong việc thực hiện quy chế quản lý, cải tiến nội dung, phương pháp quản lý nghiệp vụ và quy trình kế toán.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 09/2010/TT-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *