Thông tư số 08/2010/TT-BNV Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội

Rate this post

Thông tư 08/2010/TT-BNV

Công bố chức danh, ngạch cán sự xã hội

Thông tư số 08/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Thông báo chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội.

Bạn đang xem: Thông tư số. 08/2010/TT-BNV công bố chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội

BỘ NỘI VỤ
————

Con số: 08/2010/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Công bố chức danh, ngạch cán sự xã hội
————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số Công văn số 2522/LĐTBXH-BTXH ngày 26/07/2010 về việc công bố chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội;

Bộ Nội vụ công bố chức danh và mã số ngạch công tác xã hội, cụ thể như sau:

Điều 1. Cấp chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội, bao gồm:

1. Nhân viên công tác xã hội chính – Mã số: 24.291.

2. Công tác xã hội – Mã số: 24.292.

3. Nhân viên công tác xã hội – Mã số: 24.293.

Điều 2. Chức danh và mã số ngạch viên chức công tác xã hội quy định tại Thông tư này là cơ sở để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch 111/KH-VKSTC Từ năm 2019 - 2021: Ngành kiểm sát không tuyển thêm biên chế

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và
các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
– Website Bộ Nội vụ;
– Lưu: VT, CCVC.

Bộ

(Đã ký)
Trần Văn Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 08/2010/TT-BNV Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *