Thông tư số 07/2008/TT-BTC Lệ phí đăng ký thường trú

Rate this post

nhà tròn
Hướng dẫn lệ phí đăng ký thường trú

_________________

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân,

Sau khi trao đổi với Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 27/2010/NĐ-CP Quy định về tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết

1. Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu của người đăng ký, quản lý cư trú tại cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

2. Cơ quan thực hiện đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú là cơ quan thu lệ phí đăng ký cư trú.

3. Không thu lệ phí đăng ký nơi cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; con thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình xóa đói, giảm nghèo; công dân của các thành phố và các khu định cư miền núi, được xác định bởi Ủy ban Dân tộc.

II. THU THẬP DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

1. Mức thu tối đa lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại quận, huyện của thành phố trực thuộc trung ương, quận nội thành của thành phố thuộc tỉnh như sau:

a) Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả gia đình hoặc một người nhưng không có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 10.000 đồng/lần đăng ký;

b) Cấp mới, cấp lại, thay đổi hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 15.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà ở do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường, số nhà: không quá 8.000 đồng/trường hợp;

c) Đính chính những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, tẩy xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú) : không quá 5000đ/lần sửa;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 36/2018/TT-BCT Sửa đổi quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực

2. Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể cho phù hợp với thực tế ở địa phương, nhưng mức thu tối đa không vượt quá mức thu quy định tại điểm 1 Điều này. và điểm 2 của bài viết này.

III. MIỄN PHÍ PHÍ ĐĂNG KÝ

Miễn lệ phí khi cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ quy định về “lệ phí đăng ký gia cảnh” quy định tại điểm 2, điểm b.1, điểm 4, điểm III, Thông tư số Thông tư số 97/2007/TT-BTC ngày 16/10/2007 của Bộ Tài chính. hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đối với công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu đang tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Cư trú thì tạm thời tiếp tục áp dụng mức thu theo quy định bằng văn bản của HĐND tỉnh cho đến khi có quy định mới theo hướng dẫn. trong Thông tư này.

4. Đối với các công việc đăng ký cư trú mới hướng dẫn tại Thông tư này khi chưa có văn bản hướng dẫn của Hội đồng nhân dân tỉnh thì không được thu cho đến khi có quy định bằng văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham Khảo Thêm:  Chương trình 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN Đẩy mạnh phối hợp ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên

5. Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng và công khai chế độ thu lệ phí đăng ký cư trú không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT -BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số. Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi và hoàn thiện thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư. số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 phí và hướng dẫn lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 07/2008/TT-BTC Lệ phí đăng ký thường trú . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *