Thông tư số 06/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề

Rate this post

Thông tư số Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp

Thông tư số Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp nhóm nghề công nghệ kỹ thuật.

nhà tròn
Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung
Trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật
————————

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ – BLĐTBXH ngày 09/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố quy định chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung trình độ cao cấp, Bộ cao đẳng chuyên nghiệp;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc công bố chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: Công nghệ chống ăn mòn kim loại, loại ; Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí; Vận hành và sửa chữa máy công trình đường sắt; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Lắp đặt thiết bị điện; Vận hành, sửa chữa thiết bị làm mát; Gia công, lắp ráp nội thất tàu thủy; Gia công khuôn mẫu và hạ thủy các dạng tàu thủy;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1436/QĐ-TTg Xây dựng 5.900 phòng học tiểu học thay thế phòng học tạm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp và giảng viên các nghề trên như sau:

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề áp dụng cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. cơ sở dạy nghề công lập, tư thục (trong văn bản sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề. ) có đăng ký hoạt động dạy nghề trong các ngành, nghề quy định tại thông tư này;

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Công nghệ chống ăn mòn kim loại” (Phụ lục 1).

2. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí” (Phụ lục 2).

3. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Vận hành, sửa chữa máy công trình đường sắt” (Phụ lục 3).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Quy định mới về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

4. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Bảo dưỡng hệ thống thiết bị cơ khí” (Phụ lục 4).

5. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề của nghề “Lắp đặt thiết bị điện” (Phụ lục 5).

6. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Vận hành, sửa chữa thiết bị điện lạnh” (Phụ lục 6).

7. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề đối với nghề “Gia công lắp ráp đồ gỗ” (Phụ lục 7).

8. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Gia công khuôn mẫu và hạ thủy tàu thủy” (Phụ lục 8).

Điều 3. Trách nhiệm thi côngChương trình chuyên nghiệp:

Căn cứ quy định tại thông tư này, giám đốc các trường cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các ngành nghề quy định tại thông tư này đầu tư tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt nhà trường . chương trình đào tạo nghề.

Điều 4. Điều kiện thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo, Tổng cục Dạy nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề có đăng ký chuyên nghiệp. hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp đối với các ngành nghề quy định tại Thông tư này và các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 63/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Hội đồng nhân dân, Hội đồng dân tộc và các cơ quan khác
Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Trang web Công văn của Chính phủ (2 b);
– Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20 b).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
(Đã ký)
nguyễn ngọc phi

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 06/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *