Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Rate this post

Thông tư 05/2011/TT-BXD

Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát đo đạc bản đồ phục vụ quy hoạch, thiết kế xây dựng

Thông tư 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu công tác đo đạc và lập bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Bạn đang xem: Thông tư số. 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch, thiết kế xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
___________

Con số: 05/2011/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

nhà tròn
Quy chế kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu công việc
dịch vụ khảo sát địa hình và bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
____________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Bộ Xây dựng chủ trì kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và thiết kế xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là: quy hoạch và thiết kế xây dựng) như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định việc kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác đo đạc và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 và 1/10.000 dùng để lập quy hoạch và thiết kế xây dựng.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ địa hình (sau đây viết tắt là đo đạc). trắc địa) phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế xây dựng.

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động khảo sát, đo đạc và lập bản đồ địa hình phục vụ an ninh, quốc phòng.

Điều 2. Căn cứ, mục đích kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu

1. Việc kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu được thực hiện trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm thực hành, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về khảo sát và đo đạc địa hình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát và lập dự toán. . từ Chủ đầu tư.

2. Mục đích kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu

a) Đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về đo đạc và lập bản đồ địa hình phục vụ lập hồ sơ quy hoạch, thiết kế, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Tham Khảo Thêm:  Truyện Cô bé tí hon (Có file MP3)

b) Phát hiện những sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện để khắc phục, sửa chữa ngay nhằm đảm bảo chất lượng bản đồ địa hình;

c) Xác nhận chất lượng, khối lượng công tác khảo sát đã hoàn thành.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và tổ chức tư vấn

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Thực hiện quản lý chất lượng khảo sát bao gồm: lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán; tổ chức theo dõi, đánh giá, nghiệm thu kết quả. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực để thực hiện các công việc nêu trên thì thuê tư vấn có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện;

b) Lựa chọn nhà thầu khảo sát có đủ năng lực theo quy định của pháp luật; sắp xếp, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp để kiểm soát năng lực của nhà thầu và chủ nhiệm khảo sát;

c) Ký hợp đồng với bên nhận thầu, giao nhiệm vụ khảo sát, đo đạc và bàn giao mặt bằng cho bên nhận thầu, tạo điều kiện để bên nhận thầu thực hiện công việc; tổ chức kiểm tra, giám sát; giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình Nhà thầu khảo sát; thanh toán đủ kinh phí cho Nhà thầu theo khối lượng công việc được nghiệm thu;

d) Đình chỉ thi công, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng đã ký kết khi Nhà thầu không thực hiện đúng phương án khảo sát, đo đạc đã được phê duyệt;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2013/TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

đ) Chịu trách nhiệm về chất lượng các thông tin, tài liệu liên quan đến nghiên cứu cung cấp cho Nhà thầu;

e) Tổ chức lưu trữ số liệu điều tra, đo đạc;

g) Sau khi nhận được phiếu đề xuất khảo sát bổ sung, nếu được chấp thuận, Chủ đầu tư bổ sung thêm nhiệm vụ và ký hợp đồng rà soát khối lượng tạo lập với Nhà thầu.

2. Trách nhiệm của Nhà thầu

a) Lập nhiệm vụ khảo sát, đo đạc theo yêu cầu của chủ đầu tư; lập phương án kỹ thuật, dự toán;

b) Thực hiện công việc khảo sát theo quy định, theo giấy phép kinh doanh, trên cơ sở phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt và hợp đồng đã ký kết;

c) Cử người có năng lực phù hợp làm chủ nhiệm khảo sát theo quy định của pháp luật. Bố trí đủ nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện khảo sát;

d) Kiểm tra nội bộ phương án kỹ thuật và kết quả khảo sát trước khi bàn giao cho chủ đầu tư; chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về kết quả do mình thực hiện;

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *