Thông tư số 04/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Rate this post

Thông tư 04/2010/TT-BNV

Chỉ đạo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

Thông tư số 04/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Chỉ đạo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và cán bộ của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bạn đang xem: Thông tư số. 04/2010/TT-BNV Quản lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và bảng lương của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

BỘ NỘI VỤ

————-

Con số: 04/2010/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

nhà tròn
Lãnh đạo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, nhân sự của Ban Tôn giáo
thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung ương trực tiếp chỉ đạo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 134/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ;

Bộ Nội vụ chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và nhân sự của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung ương chỉ đạo (gọi tắt là Sở Nội vụ). ) . . tỉnh) như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 13/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Tôn giáo là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nội vụ về tổ chức, nhân sự và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ.

3. Ban Tôn giáo (tương đương với chi nhánh) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, trụ sở, biên chế và kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo.

2. Dự thảo, trình Giám đốc Sở Nội vụ công bố theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo.

3. Tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4525/LĐTBXH-LĐTL Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các nhà tu hành thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

5. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề đặc biệt về tôn giáo do pháp luật quy định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh về tôn giáo; là đầu mối liên lạc giữa chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo.

6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo đối với công chức, viên chức thuộc diện Ban quản lý.

8. Triển khai thực hiện chính sách đối xử của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

9. Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách đối với tôn giáo.

10. Tham gia quản lý di tích tôn giáo, danh lam, thắng cảnh.

11. Chỉ đạo tổ chức quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể liên quan đến tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Hộp thuốc chống sốc phản vệ mới nhất Hộp chống sốc theo Thông tư 51

12. Quản lý về tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức của Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 04/2010/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *