Thông tư số 03/2011/TTLT-BCA-BTC Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Rate this post

Thông tư 03/2011/TTLT-BCA-BTC

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BCA-BTC của liên Bộ Tài chính – Bộ Công an: Chỉ đạo điều chỉnh mức đóng hàng tháng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân hưởng lương hàng tháng theo quyết định số 03/2011/TTLT-BCA-BTC. 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đang xem: Thông tư số. 03/2011/TTLT-BCA-BTC Chỉ đạo điều chỉnh mức đóng hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG AN

—————————
Con số: 03/2011/TTLT-BCA-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN KẾT
Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với công an, bộ đội
Người hưởng chế độ bồi thường hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
___________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với công chức cấp thành phố nghỉ việc;

Sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng chế độ hàng tháng theo quy định. quy định. số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1882/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang hưởng chế độ đóng hằng tháng quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08/11/2010 của Bộ Công an. , Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã nghỉ việc về địa phương.

Điều 2. Điều chỉnh mức bồi thường hàng tháng

Các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 với cách tính như sau:

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn A có thời gian thực tế công tác trong Công an nhân dân là 15 năm 4 tháng, được hưởng chế độ hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ với mức đóng hàng tháng là 813.614 đồng/tháng.

Kể từ ngày 01/05/2011, Mr. Ông Nguyễn Văn A được hưởng mức đóng hàng tháng là: 813.614 đồng x 1.137 = 925.079 đồng/tháng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí, chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Điều này. thông tư hưởng Trợ cấp hàng tháng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham Khảo Thêm:  Ngân hàng câu hỏi tập huấn Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Bộ Tài chính cấp kinh phí thực hiện chế độ và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này đối với các trường hợp có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực trở đi.

4. Được công bố kèm theo Thông tư số. 01/QĐ-X33 và mẫu số. 02/GT-X33.

Điều 4. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2011.

Việc quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để phối hợp với Bộ Lao động – Thương mại quân sự và xã hội và Bộ Tài chính sẽ được quyết định.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Nguyễn Công Nghiệp

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Kiểm soát nhà nước;
– Công báo, Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Bộ Công an: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng; các Tổng cục, Cục, Vụ… tùy Bộ; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo;
– Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do trung tâm quản lý;
– Lưu: VT: Bộ Công an (V11, V19, X33), Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính.

KT. BỘ TRƯỞNG CÔNG AN
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trung Tướng Đặng Văn Hiếu

Tham Khảo Thêm:  Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 03/2011/TTLT-BCA-BTC Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *