Thông tư số 03/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Rate this post

Thông tư 03/2011/TT-BNV

Chỉ đạo thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, nâng ngạch công chức

Thông tư số 03/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Chỉ đạo thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về đào tạo, nâng ngạch công chức. .

Bạn đang xem: Thông tư số. Thông tư số 03/2011/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, nâng ngạch công chức

BỘ NỘI VỤ

—————

Con số: 03/2011/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

nhà tròn
Chỉ đạo thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

——————————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, nâng ngạch công chức;

Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về đào tạo, nâng ngạch công chức như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 03/2020/TT-BXD Quy định mới về hồ sơ thiết kế kiến trúc

Chương I
VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO, LUYỆN TẬP, CHỈNH SỬA,
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Điều 1. Thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm

1. Các chương trình, khóa học, khóa đào tạo sau đây được đưa vào thực hiện chế độ đào tạo bắt buộc trong thời gian ít nhất 1 (một) tuần/1 (một) năm:

a) Chương trình đào tạo theo chuẩn chuyên ngành:

b) Cập nhật chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm;

c) Các khóa đào tạo, hội thảo cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn;

d) Các khóa đào tạo ở nước ngoài.

2. Thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng quy định tại điểm 1 Điều này được cộng dồn để tính thời gian cần thiết để thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc ít nhất 01 tuần trong năm.

Ví dụ: Trong năm 2010, công chức A đã tham gia 01 (một) lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng theo vị trí việc làm trong thời gian 03 (ba) ngày; tham gia 1 (một) khóa đào tạo nghiệp vụ thời gian 1 (một) ngày, tham gia 1 (một) hội thảo thời gian 1 (một) ngày. Tổng cộng, nhân viên A đã tham gia 03 (ba) khóa bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo với thời gian 05 (năm) ngày. Như vậy, nhân viên A đã hoàn thành chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu trong năm 2010.

3. Trong năm, công chức tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch và được cấp chứng chỉ, được xác nhận đã hoàn thành chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu.

Tham Khảo Thêm:  Tuyển tập các bài Toán hay luyện thi Violympic lớp 5 (Phần 1)

Trường hợp khóa bồi dưỡng được kéo dài sang năm sau thì được tính vào việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu của năm bắt đầu khóa bồi dưỡng.

Ví dụ: Công chức B đã tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương chương trình tổ chức từ ngày 02 tháng 12 năm 2010 đến ngày 02 tháng 3 năm 2011; Công chức B được xác nhận đã hoàn thành chế độ bồi dưỡng tối thiểu bắt buộc trong năm 2010.

Điều 2. Phương thức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngoài việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, tùy theo ngạch bậc, chức vụ của người lãnh đạo, quản lý, công chức có trách nhiệm thực hiện chế độ này. , đào tạo và thăng tiến. lý luận chính trị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 03/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *