Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT Hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý Nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Rate this post

Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT

Hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp, y tế

Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT của liên Bộ Y tế – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài chính: Hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp, y tế của người nộp hồ sơ .

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch số. 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT Chỉ đạo việc cung cấp, trao đổi thông tin về người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, kinh tế nông nghiệp và y tế

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ Y TẾ

———————

Con số: 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN KẾT
Hướng dẫn cung cấp và trao đổi thông tin liên quan
đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp, y tế
——————————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2008NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP, đt. ngày 10 tháng 9 năm 2009, sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện Điều 3 Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức. Cơ cấu Bộ Y tế,

Giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế chủ trì việc cung cấp, trao đổi thông tin về người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp, y tế như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3064/TCHQ-TXNK Thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh nhớ USB

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Thông tư này hướng dẫn việc cung cấp, trao đổi thông tin về người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp, y tế giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế – sau đây gọi là cơ quan quản lý thuế)

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.

c) Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp và sử dụng thông tin

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

2. Thông tin cung cấp, trao đổi phải đầy đủ, chính xác, kịp thời.

3. Thông tin cung cấp, trao đổi phải được sử dụng vào mục đích phù hợp cho hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tiếp nhận, trao đổi; Nghiêm cấm cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức khác.

4. Đối với tin thuộc danh mục bí mật nhà nước: thực hiện theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Nghị định số Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các Quyết định bảo vệ bí mật Nhà nước theo chỉ đạo chuyên môn của các Bộ.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 73/NQ-CP Hiệp định giữa Việt Nam - Đức về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT Hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý Nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *