Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Rate this post

Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

Hướng phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tư pháp: Hướng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch số. 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Chỉ đạo việc phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
– TƯ PHÁP

———————

Con số: 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN KẾT
Hướng dẫn phối hợp thực hiện
Phổ biến pháp luật và giáo dục trong trường học
—————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ và con người;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường:

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Âm nhạc 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bao gồm: mục đích, yêu cầu và nội dung phối hợp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là cơ quan quản lý giáo dục); Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp (gọi chung là Cơ quan Tư pháp); trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên (gọi chung là trường học).

Điều 2. Mục đích, yêu cầu phối hợp

1. Mục đích phối hợp

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh;

b) Hoàn thiện và hoàn thiện các điều kiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

c) Quy định và hoàn thiện kịp thời chương trình, kế hoạch, phương hướng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường khi có sự thay đổi, bổ sung hoặc thông báo mới của văn bản quy phạm pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 226/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

2. Yêu cầu phối hợp

a) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và bảo đảm thống nhất từ ​​trung ương đến địa phương;

b) Phải có nội dung cụ thể, thiết thực, không phô trương, hình thức và được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm;

c) Phát huy vai trò chủ động của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *