Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Rate this post

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Chỉ đạo thực hiện một số điều của Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

THÔNG TƯ LIÊN KẾT

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-KP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 – 2015 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Châu ÁGiao dục va đao tạo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương mại và Công nghiệp.Cácvà Xã hội;

nền tảng nghị định số Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, HỖ TRỢCác học phí và cơ chế thu, sử dụng học phívới các cơ sở giáo dục thuộc hệ thốngviên chức giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị quyết xác định số 74/20Đầu tiênNghị định số 3/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ thay đổi,XE HƠIhoàn thiện một loạt điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chếkhông bán được thu và sử dụng học phítôi dựaChâu Ágiáo dục thuộc về hệ thốngngàyChâu Ágiáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

bộ trưởng bộ nội vụChâu ÁTrong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Điều Nghị định số Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí.tôi dựaChâu Ágiáo dục trong hệ thống trường họcChâu Ágiáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định của Chính phủ số Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Con số Điều của Nghị định số. Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phítôi dựaChâu Ágiáo dục thuộc về hệ thốngngàyChâu Ágiáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Chương 1.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu. cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 (sau đây gọi là Nghị định 49) và Nghị định số Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 năm học 2011 đến năm học 2014-2015 (sau đây gọi là Nghị định 74).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các loại hình trường học ở các cấp học, bậc đào tạo và các cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với trẻ em đang học mẫu giáo và học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học viên học thường xuyên, liên tục theo hình thức đào tạo chính quy trong các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học; học sinh học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 32/2021/QĐ-TTg Hạn mức trả tiền bảo hiểm

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *