Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ

Rate this post

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

Chỉ đạo thực hiện hàng loạt chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc thẩm định, thực hiện, quyết toán kinh phí đối với công tác dân quân tự vệ.

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ – Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo thực hiện một số chế độ. chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc thẩm định, thực hiện, thanh quyết toán kinh phí đối với công tác dân quân tự vệ.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch số. 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC Chỉ đạo thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và đánh giá tình hình thực hiện, dự trù kinh phí giải quyết công tác dân quân tự vệ

BỘ DOD – BỘ LAO ĐỘNG
– THƯƠNG MẠI VÀ XÃ HỘI – BỘ NỘI VỤ
– TÀI CHÍNH
————
Con số: 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN KẾT
Chỉ đạo thực hiện nhiều chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ
và việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách
đối với công tác dân quân tự vệ
—————————

Căn cứ Luật dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sẽ chủ trì triển khai thực hiện hàng loạt chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và chuẩn bị, tổ chức thực hiện . quyết toán ngân sách, ngân sách công tác dân quân tự vệ như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 112/2013/QĐ-QLD Rút số đăng ký của thuốc để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc

Điều 1. Phạm vi

Thông tư liên tịch này hướng dẫn cách tính phụ cấp hàng tháng, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố. thôn đội trưởng; chế độ bồi dưỡng ngày công lao động, chế độ khuyến khích độc hại đối với dân quân tự vệ, chính sách đối với dân quân thường trực; hồ sơ, trách nhiệm lập hồ sơ công nhận dân quân tự vệ là người hưởng chính sách như thương binh, liệt sĩ; lập, thực hiện và quyết toán kinh phí công tác dân quân tự vệ; trách nhiệm quản lý nhà nước của một số bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

2. Ban chỉ huy quân sự thành phố, khu phố, thị trấn (sau đây gọi là: Ban chỉ huy quân sự cấp xã); Bộ chỉ huy quân sự các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban đảng ở Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan trung ương về chính sách – xã hội tổ chức chính trị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi là: Bộ Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương); Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 117/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011

3. Thôn đội trưởng.

4. Cán bộ, chiến sĩ cơ yếu, dân quân tự vệ.

5. Dân quân tự vệ được huy động rộng rãi khi được huy động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 44 Luật Dân quân tự vệ.

Điều 3. Cách tính mức đóng kỳ hạn hằng tháng của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng quy định tại điểm a, điểm 1, điểm 2 Điều 38 Nghị định số 58/2010/NĐ- . CP

Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng hàng tháng được tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày thôi giữ chức vụ đó; Những người giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng được hưởng nguyên phụ cấp hàng tháng; người giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng được hưởng 50% mức phụ cấp của tháng đó.

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A có quyết định bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã từ ngày 14 tháng 8 năm 2010. Mức lương tối thiểu chung tại thời điểm tháng 8 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng; hệ số bồi thường hàng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là 1,0. Do tháng 8/2010 bạn A có hơn 15 ngày trực nên mức trợ cấp tháng 8/2010 của bạn A là: 730.000 đồng x 1,0 = 730.000 đồng/tháng.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu học

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *