Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ

Rate this post

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ thành phố đã nghỉ hưu theo quyết định số 01/2010/NĐ-CP. 130-CP, ngày 20.06.1975 của Hội đồng Chính phủ.

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ: Chỉ đạo điều chỉnh tiền bồi dưỡng hàng tháng kể từ ngày 01/5/2010 đối với cán bộ thành phố nghỉ hưu theo quyết định số 01/2010/TTLT-BNV-BTC. 130-CP ngày tháng 6. 20/1975 Quyết định KM số 111-HĐBT, ngày 13/10/1981 KM.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch số. Thông tư 02/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức đóng hàng tháng kể từ ngày 01/5/2010 đối với cán bộ nhân viên thành phố đã nghỉ việc theo Quyết định số 01/2010/TTLT-BNV-BTC. 130- KP ngày 20-6-1975 của Hội Đồng Chính Phủ.

BỘ NỘI VỤ – TÀI CHÍNH

————
Con số: 02/2010/TTLT-BNV-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN KẾT
Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010
cho cán bộ thành phố nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ngày 20.06.1975.
của Hội đồng Chính phủ Quyết định số 111-HĐBT ngày 13.10.1981 của CM.
————————————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ vào điểm 2 điều 4 nghị định số. Nghị định 29/2010/NĐ-CP, ngày 25/03/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với công chức thành phố nghỉ việc;

Sau khi trao đổi với các bộ liên quan, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức đóng hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với các cán bộ thành phố đã thôi việc theo quyết định số 130-CP, ngày 20.06.1975 của Chính phủ. Hội đồng, Quyết định số. Nghị quyết số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1390/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 - 2011

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng thực hiện Thông tư liên tịch này là cán bộ tổ dân phố, khu phố, tổ dân phố đã nghỉ việc hưởng chế độ hàng tháng theo Quyết định số Hội đồng Bộ trưởng ngày 13 tháng 10 năm 1981 (gọi tắt là cán bộ thành phố già yếu đã nghỉ việc).

Điều 2. Điều chỉnh mức bồi thường hàng tháng

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2010, việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ. điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ hưu (sau đây gọi là: Nghị định số 29/2010/NĐ-CP) tăng thêm 12,3% mức trợ cấp. tháng 4 năm 2010, cụ thể như sau:

1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010:

Trong đó: Mức trợ cấp tháng 4/2010 là mức trợ cấp quy định tại điểm 2 mục II Thông tư liên tịch số. 02/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ. và Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cán bộ thành phố đã nghỉ việc theo quyết định số 01/2009/NĐ-CP. 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ già yếu nghỉ hưu (làm tròn theo công thức tính tại điểm 1, điều 2) như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

a) Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: 921.000 đồng/tháng.

b) Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Thường trực Thành ủy, Bí thư UBND, Thư ký HĐND Thành phố, Đội trưởng Đội dân vận, Trưởng Công an Thành phố: 887 000 đồng /tháng.

c) Đối với các chức danh còn lại: 814.000 đồng/tháng.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *