Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thông tư 01/2011/TT-BNV

Rate this post

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư 01/2011/TT-BNV

Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư mới hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình nộp văn bản hành chính Thông tư 01/2011/TT-BNV

BỘ NỘI VỤ
___________

Con số: 01/2011/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

nhà tròn
Hướng dẫn thể thức và thể thức trình bày văn bản hành chính
_________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện Nghị định của Chính phủ số Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật nộp hồ sơ hành chính như sau:

Điều 1. Đối tượng và đối tượng thực hiện

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 02/2014/TT-TTCP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Thông tư này hướng dẫn thể thức, kỹ thuật nộp lưu văn bản hành chính và bản sao văn bản; áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Điều 2. Thể thức văn bản

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần của văn bản, bao gồm các thành phần chung áp dụng cho loại văn bản và các thành phần bổ sung trong trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản quy định tại điểm 3 điều 1 nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện Nghị định số Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 3. Thể thức trình bày văn bản

Thể thức trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, lề trang văn bản, vị trí trình bày các yếu tố thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày, cách trình bày khác, áp dụng đối với văn bản được soạn thảo trên máy vi tính và văn bản in trên giấy; văn bản được soạn thảo bằng phương pháp, phương tiện kỹ thuật khác hoặc được viết trên giấy in sẵn; không áp dụng đối với văn bản in thành sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 12/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản

Phông chữ dùng để hiển thị văn bản trên máy tính là phông chữ mã ký tự tiếng Việt Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Điều 5. Khổ giấy, cách trình bày, lề trang văn bản và vị trí trình bày

1. Khổ giấy

Hồ sơ hành chính được nộp trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm).

Các giấy tờ như đơn xin việc, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu giao hàng, phiếu chuyển khoản được nộp trên khổ giấy A5 (148mm x 210mm) hoặc trên mẫu giấy in sẵn (khổ A5).

2. Phong cách trình bày

Văn bản hành chính được trình bày trong độ dài 01 trang khổ A4 (in theo chiều dài).

Trường hợp nội dung văn bản có bảng biểu, biểu đồ nhưng không lập thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể trình bày theo chiều rộng của trang giấy (chiều in theo chiều rộng).

3. Giới hạn trang văn bản (đối với khổ giấy A4)

  • Tiền ký quỹ cao nhất: cách mép trên 20-25 mm;
  • Dưới lề: cách mép dưới 20-25 mm;
  • Lề trái: cách mép trái 30-35 mm;
  • Lề phải: Cách mép phải 15-20 mm.

4. Ngoài ra, Trong Thông tư còn có một số cách trình bày văn bản khác như quy định về hình thức, thể thức văn bản, chuẩn phông chữ, cỡ chữ, v.v. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về một số form và plugin dưới đây:

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch điều chỉnh lớp 4 theo Công văn 3969 (9 môn)

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thông tư 01/2011/TT-BNV . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *