Thông tư 61/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

Rate this post

Thông tư 61/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng giá vé qua phà

Thông tư 61/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phà.

Bạn đang xem: Thông tư 61/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng giá vé qua phà

TÀI CHÍNH
—-

Con số: 61/2013/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

nhà tròn
Sửa đổi, hoàn thiện Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng giá vé qua phà
————————————

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10, ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng giá vé qua phà, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện Điều 2 Thông tư số 04/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:
“Điều 2. Đối tượng chịu phí, không chịu phí và đối tượng nộp phí
1. Đối tượng chịu phí qua phà bao gồm: người đi bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các loại xe tương tự.
2. Đối tượng trả tiền vé qua phà bao gồm: Người đi bộ; người điều khiển phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện cơ giới đường bộ và các loại xe tương tự.
3. Miễn giá vé đò đối với: Thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (kể cả xe đạp). Khi qua phà, các trường hợp này phải xuất trình các giấy tờ cần thiết (bản sao có công chứng, chứng thực) như sau:
– Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh.
– Thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận của trường đối với sinh viên.
– Giấy khai sinh cho con”.

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 28-CT/TW Quy định về rà soát, sàng lọc đảng viên

Điều 2. Áp dụng các điều khoản
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2013.
2. Các vấn đề khác liên quan đến phí qua phà không được đề cập trong thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số và việc sử dụng giá vé phà.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn bổ sung./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thông báo; website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 61/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 3 sách Chân trời sáng tạo

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *