Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT Quy định kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Rate this post

Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT

Quy chế kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————

Con số: 60/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số một số điều của Luật giáo dục;

Tham Khảo Thêm:  Danh mục vắc-xin tiêm chủng mở rộng 2017 Lịch tiêm chủng cho trẻ từ 0-12 tuổi

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục,

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Quy chế kiểm định chất lượng giáo dục.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định viên chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan trực thuộc KP;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cục Tra cứu tư pháp (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLKT&CL.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Gà

Tham Khảo Thêm:  Bài thuyết trình Hội thi giáo viên giỏi THCS (3 mẫu)

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT Quy định kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *