Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia

Rate this post

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu và chuẩn quốc gia

Phòng Giáo dục Sa Thầy xin trình bày Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành .

Bạn đang xem: Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu đạt chuẩn quốc gia

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

Con số: 59/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

nhà tròn

VẤN ĐỀ THƯỜNG XUYÊN VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ TUYỂN SINH TRƯỜNG KOSOVO
ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU,
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

nền tảng Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

nền tảng Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

nền tảng Nghị định số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Điều 2. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2013.

Thông tư này thay thế Quyết định số Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Quy chế xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Uỷ ban GD-ĐT của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan trực thuộc KP;
– Kiểm soát nhà nước;
– Vụ Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn vinh hiển

Cách Văn bản của Bộ Giáo dục Sư phạm để xem nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Tham Khảo Thêm:  Đề thi khảo sát chất lượng Giáo viên THCS tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *