Thông tư 57/2020/TT-BCA Sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu giấy tờ nhập, xuất cảnh người nước ngoài

Rate this post

Thông tư 57/2020/TT-BCA

Sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu công văn nhập xuất cảnh của người nước ngoài

Ngày 10/6/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu sổ xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 57/2020/TT-BCA Thay đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu công văn xuất nhập cảnh của người nước ngoài

CẢNH SÁT

_____________

Số: 57/2020/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Thông tư 57/2020/TT-BCA

Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư số Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 , 2019;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, lưu trú của người nước ngoài. Ở Việt Nam

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV Đẩy mạnh công tác phòng tránh HSSV đánh bạc qua mạng

1. Sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh khoản 1 Điều 1 như sau:

“thứ nhất. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các biểu mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam”.

2. Bổ sung một số điểm của Điều 2 như sau:

a) Bổ sung điểm 1a vào sau điểm 1 như sau:

“1a. Thông tin trên đơn xin thị thực điện tử (NA1a).”

b) Bổ sung mục 19, 20 vào sau mục 18 như sau:

“19. Mẫu đăng ký tài khoản điện tử (NA19).

20. Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20)”.

3. Bổ sung điểm 3a, 3b, 3c vào sau điểm 3 Điều 3 như sau:

“3a. Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).

3b. Thông báo từ chối cung cấp tài khoản điện tử (NB9).

3c. Thông báo gửi hủy tài khoản điện tử (NB10).”

4. Bổ sung điểm 2a, 2b vào sau điểm 2 và điểm 14, 15 vào sau điểm 13 Điều 4 như sau:

“2 a. Thị thực điện tử (NC2a).

Tham Khảo Thêm:  Subway Surfers MOD V3.8.2 APK 2023 (Vô Hạn Xu/Chìa Khóa)

2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt của nhân viên Sở Di trú (NC2b).

14. Mẫu Tem xóa giá trị sử dụng (NC17).

15. Mẫu tem đã hết hạn sử dụng (NC18).”

5. Điểm a khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và Công nghệ – Bộ Công an nghiên cứu, soạn thảo và sản xuất bạch thư đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.”

6. Thay cụm từ “Ngày 29 tháng 01 năm 2012” bằng cụm từ “Ngày 29 tháng 01 năm 2002”, bằng cụm từ “Thông tư số. 02/2012/TT-BCA” với cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA”. và cụm từ “Thông tư số. 25/2013/TT-BCA” với cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại điểm 1, điều 6.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố do Trung tâm điều hành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có hướng dẫn kịp thời./.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 699/QĐ-BYT Chương trình bồi dưỡng viên chức y tế

NGƯỜI NHẬN:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
– Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
– Công an tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ,
Cổng TTĐT Bộ Công an;
– Lưu: VT, QLXNC

Bộ

Tướng Tế Lâm

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 57/2020/TT-BCA Sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu giấy tờ nhập, xuất cảnh người nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *