Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

Rate this post

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT

Quy chế cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT đối với viên chức thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Quy chế cộng tác viên thanh tra giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————

Con số: 54/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
QUY CHẾ CỘNG TÁC VIÊN CỦA THANH TRA GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 đối với Thanh tra viên và cộng sự thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư đối với người làm công tác thanh tra giáo dục

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra giáo dục; yêu cầu của cộng tác viên thanh tra giáo dục; nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra giáo dục; thù lao cộng tác viên thanh tra giáo dục; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan thanh tra giáo dục; cơ sở giáo dục; cộng sự của thanh tra giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục.

Điều 2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thanh tra giáo dục bao gồm:

1. Cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên là công chức, viên chức trong ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra, có đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, yêu cầu nhiệm vụ thanh tra;

2. Người làm công tác thanh tra giáo dục không thường xuyên là công chức, viên chức trong và ngoài ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra giáo dục, được tuyển dụng tham gia đoàn thanh tra theo từng trường hợp cụ thể. .

Điều 3. Tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra giáo dục

1. Tiêu chuẩn chung

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ Hướng dẫn về số giờ làm thêm trong năm

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công tâm, khách quan.

b) Hiểu biết pháp luật và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thanh tra giáo dục.

2. Thanh tra viên giáo dục thường xuyên phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

a) Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 05 năm trở lên;

b) Đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật giáo dục, được đánh giá, xếp loại từ khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý đối với từng cấp học và trình độ đào tạo;

c) Là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên (đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở); giáo viên dạy giỏi cấp THPT trở lên (đối với giáo viên THPT); công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với trường hợp không xếp loại giáo viên giỏi);

đ) Được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT Cách xếp lương giảng viên đại học công lập

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *