Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT

Rate this post

Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT

Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức, vận hành và sử dụng thư điện tử, cổng thông tin điện tử của sở, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, liên tục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————

Con số: 53/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ, CHUYÊN MỤC ĐIỆN TỬ TRONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ TRÌNH BÀY CỦA PHỤ NỮ

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ hướng dẫn số. 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số Thông tư 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chỉ thị Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet để quản lý trang thông tin điện tử và các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động và sử dụng thư điện tử, cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục khác. giáo dục.

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Công văn 960/2013/TCHQ-TXNK Vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định về việc tổ chức, vận hành, sử dụng thư điện tử (e-mail) và cổng thông tin điện tử tại các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. giáo dục thường xuyên nhằm cung cấp thông tin, truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phục vụ công tác quản lý, điều hành và công khai thông tin của cơ quan quản lý giáo dục cấp sở, phòng và các cơ sở giáo dục có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng của thông tư này bao gồm:

Thông tư này áp dụng đối với sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo (sau đây: cơ quan quản lý giáo dục), cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục. tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong tài liệu này, các thuật ngữ sau đây có nghĩa như sau:

1. Trang thông tin điện tử (website) là nơi cung cấp, trao đổi thông tin công cộng trên Internet. Một trang web có thể bao gồm nhiều trang thông tin (trang web), trong đó Trang chủ hay Trang chính là trang hiển thị đầu tiên khi mở trang web. Thông tin trên website được truyền tải bằng công nghệ đa phương tiện trên Internet: văn bản, âm thanh, âm thanh, đồ họa, đồ họa, hình ảnh, video và truyền hình trực tiếp. Thông tin trên các trang web khác có thể được truy cập thông qua các siêu liên kết.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1663/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2011

2. Cổng thông tin điện tử là trang thông tin điện tử tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ, ứng dụng một cách thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất của người sử dụng.

Trang thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục sau đây gọi chung là Cổng thông tin điện tử. Cổng thông tin có thể có nhiều trang thành viên, trang chủ đề.

3. Hội thảo qua mạng là hình thức tổ chức phòng họp, lớp học trực tuyến qua mạng Internet, trong đó người tham gia có thể trao đổi thông tin thông qua hình ảnh, video, âm thanh, giọng nói và bài giảng. Trình chiếu, chia sẻ ảnh màn hình, chia sẻ tệp dữ liệu, gõ văn bản để trao đổi tức thì (chat), thăm dò ý kiến ​​và một số dịch vụ khác.

4. Trình chiếu trên web (Webinar) là hình thức truyền tải thông tin một chiều cho nhiều người tham gia truy cập vào một trang thông tin điện tử nhất định; Thông tin bao gồm các sự kiện như bài giảng, báo cáo, thuyết trình, có thể kèm theo ảnh và giọng nói của người thuyết trình.

5. Tên miền là tên định danh cho một địa chỉ tài nguyên Internet. Tên miền của ngành giáo dục Việt Nam có đuôi edu.vn

6. Thư điện tử (e-mail) là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử trên mạng Internet của tổ chức, cá nhân. Mỗi hộp thư có một tên bao gồm @.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp bài hát Giáng sinh tiếng Việt hay và ý nghĩa nhất 10.000+

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *