Thông tư 49/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Rate this post

Thông tư 49/2020/TT-BTC

Quy định về thu nộp lệ phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo hiểm

Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, do Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2020. Văn bản quy phạm pháp luật này có hiệu lực kể từ ngày công bố đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư này, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

BỎÔi chúa ơi Tài chính

__________

Số: 49/2020/TT-BTC

CỘNG ĐỒNGhoặc CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

Thông tư 49/2020/TT-BTC

Quy định về thu nộp lệ phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo hiểm

_______________

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo hiểm.

Điều 1. Phí và lệ phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo hiểm

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP

Tổ chức, cá nhân khi yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) nộp lệ phí như sau:

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020:

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đăng ký giao dịch BHĐC phải nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều 4 Thông tư 202 /2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Thông tư số /2016/TT-BTC) và 80% mức phí xác định tại điểm c, đ điểm 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017. 202/2016/TT-BTC (sau đây gọi là Thông tư số 113/2017/TT-BTC).

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại điểm 2 Điều 4 Nghị định này dạng hình tròn. 202/2016/TT-BTC.

c) Trong thời gian Thông tư này có hiệu lực thi hành, không nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển như quy định tại điểm a., b . d Khoản 1; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC và điểm c, đ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC.

Tham Khảo Thêm:  Nhập môn cờ vây - Phòng GD&DT Sa Thầy

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển quy định tại điểm a, b, d khoản 1; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC và điểm c, đ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC.

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Nội dung phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện; người nộp phí, tổ chức thu phí; kê khai nộp phí; quản lý và sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí và các nội dung khác có liên quan không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ

TRỢ LÝ

Vũ Thị Mai

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 44/2018/TT-BYT Đơn thuốc có giá trị lĩnh thuốc trong tối đa 05 ngày

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 49/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *