Thông tư 46/2017/TT-BTTTT 9 tiêu chuẩn trình độ và chuyên môn của phát thanh viên hạng I

Rate this post

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT

9 tư cách, tiêu chuẩn nghiệp vụ phát thanh viên hạng nhất

Ngày 29/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên âm thanh, phát thanh viên, biên tập và quay phim. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 46/2017/TT-BTTTT 9 tiêu chuẩn, năng định của phát thanh viên hạng nhất

BỘ THÔNG TIN VÀ
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 46/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 nnăm 2017

nhà tròn
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHUẨN ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH THỨC, phát thanh viên, biên tập video, kỹ xảo điện ảnh, CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh, phát thanh viên, kỹ thuật viên dựng phim, quay phim ngành Thông tin và Truyền thông.

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Tham Khảo Thêm:  Bộ đề đọc hiểu môn Ngữ Văn lớp 8 - Ngữ Văn 8

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim, ghi hình ngành Thông tin và Truyền thông.

2. Thông tư này áp dụng đối với các chức danh viên chức, phát thanh viên, phát thanh viên, biên tập phim, quay phim trong các đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Chuẩn mực chung về đạo đức nghề nghiệp

1. Tôn trọng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và địa phương về thông tin và truyền thông.

2. Trung thực, khách quan và có trách nhiệm với công việc được giao; thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

3. Tu dưỡng đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp; không được lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để vụ lợi; đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng tiếp thu, học hỏi cái mới, tự hoàn thiện bản thân; có tinh thần phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ.

Chương II

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI

Mục 1. VỊ TRÍ CỦA THÀNH VIÊN PHÁT THANH

Điều 3. Người kiểm âm loại I

1. Nhiệm vụ:

– Tiến hành tổng kết chuyên môn, nghiệp vụ; chuẩn bị nội dung, tham gia các hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế;

– Tổ chức thu âm, hòa âm phim và tác phẩm nghệ thuật với quy mô lớn, sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật để đảm bảo chất lượng âm thanh cao;

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Toán 6 sách Cánh diều (Cả năm)

– Đảm bảo định hướng phát triển kỹ thuật của đơn vị, ngành và cấp nhà nước;

– Lập kế hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống kỹ thuật tiên tiến trong trung hạn và dài hạn;

– Phát hiện và tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực âm thanh giả góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, chương trình điện ảnh, truyền hình;

– Chủ trì xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng cho kiểm âm viên hạng dưới;

– Chuẩn bị nội dung, tham gia trực tiếp vào các hội thảo âm thanh tại địa phương và trên toàn thế giới.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành âm thanh, điện tử viễn thông hoặc tương đương trở lên;

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT);

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 37/2018/TT-BCT Bãi bỏ hàng loạt quy định quản lý an toàn khí dầu mỏ hóa lỏng

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Thẩm âm viên hạng I.

3. Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn:

a) Nắm vững đường lối, chỉ đạo, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn;

b) Thành thạo kỹ năng chuyên ngành; Am hiểu âm nhạc, nắm vững nguyên tắc phối hợp các loại âm thanh, giữa âm thanh với hình ảnh hoặc với nghệ thuật biểu diễn;

c) Chủ trì hoặc tham gia biên tập ít nhất 04 (bốn) tác phẩm nổi tiếng hoặc đoạt giải của các hội đồng khoa học nghệ thuật chuyên ngành; hoặc tham gia ít nhất 02 (hai) bài báo lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học và công nghệ chuyên ngành (cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương);

d) Viên chức thăng hạng từ chức danh Âm thanh viên hạng II lên chức danh Âm thanh viên hạng I phải thực hiện đầy đủ các quy định tại điểm 2, khoản 3 Điều này và có tổng thời gian giữ chức danh Âm thanh viên hạng I. II và chức danh tương đương đã có ít nhất 06 (sáu) năm (trong số 72 tháng đủ), trong đó có ít nhất 02 (hai) năm (trong số 24 tháng đủ) giữ chức danh Âm thanh viên hạng II.

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 46/2017/TT-BTTTT 9 tiêu chuẩn trình độ và chuyên môn của phát thanh viên hạng I . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *