Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Rate this post

Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT

Ví dụ về bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Bạn đang xem: Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

Con số: 45/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
PHÁT HÀNH MẪU PHÁT TRIỂN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Quyết định số 33/2007. /QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư công bố mẫu bằng tốt nghiệp của giảng viên.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Mẫu bằng tốt nghiệp của giảng viên.

Bằng tốt nghiệp đại học gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 19cm x 13,5cm.

Trang 1 và 4 nền đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, chữ in trang 1 màu vàng; trang 2 và trang 3 nền màu vàng, hoa văn đường viền màu vàng đậm, tên bằng tốt nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh màu đỏ, các chữ khác màu đen; Hình trống đồng được đóng chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chính giữa trang 3. Cách ghi nội dung bằng tốt nghiệp đại học được quy định tại phần phụ lục của thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mẫu bằng tốt nghiệp giảng viên.

Phôi bằng tốt nghiệp đại học được in và cấp theo mẫu quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT trước khi có hiệu lực Thông tư này có hiệu lực đến hết năm học 2012-2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành./. Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Như Điều 3;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Kiểm toán nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu VT, Vụ PC.
Bộ
(Đã ký)

Phạm Vũ Luân

Tham Khảo Thêm:  Công văn 86/2013/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *