Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

Rate this post

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT

Công bố danh mục đồ chơi ngoài trời, thiết bị giáo dục mầm non

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 9 năm 2012 về việc công bố danh mục đồ chơi, thiết bị ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non.

Bạn đang xem: Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT công bố danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————————
Con số: 32/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

nhà tròn
Thông Báo Danh Mục Đồ Chơi Ngoài Trời Và Thiết Bị Giáo Dục Mầm Non

—————————
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Chương trình giáo dục mầm non;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1724/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Đỗ Công Mùi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư công bố Danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non. Bao gồm 2 nhóm lớp sau:

– Nhóm nhà trẻ;

– Nhóm nhà trẻ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Căn cứ danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non công bố kèm theo Thông tư này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, trang bị, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ chơi ngoài trời trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 3. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– VPCP (để b/c);
– Ban TGTW (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo (để phối hợp);
– Bộ trưởng, mục sư;
– Các Thứ trưởng;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Cục CSCĐ, Vụ PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Đã ký

Nguyễn Thị Nghĩa

Tham Khảo Thêm:  Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *