Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

Rate this post

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT

Công bố danh mục đồ chơi ngoài trời, thiết bị giáo dục mầm non

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 9 năm 2012 về việc công bố danh mục đồ chơi, thiết bị ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non.

Bạn đang xem: Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT công bố danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————————
Con số: 32/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

nhà tròn
Thông Báo Danh Mục Đồ Chơi Ngoài Trời Và Thiết Bị Giáo Dục Mầm Non

—————————
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Chương trình giáo dục mầm non;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh 6 I-Learn Smart World

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư công bố Danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non. Bao gồm 2 nhóm lớp sau:

– Nhóm nhà trẻ;

– Nhóm nhà trẻ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Căn cứ danh mục thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho giáo dục mầm non công bố kèm theo Thông tư này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, trang bị, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ chơi ngoài trời trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 3. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– VPCP (để b/c);
– Ban TGTW (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo (để phối hợp);
– Bộ trưởng, mục sư;
– Các Thứ trưởng;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Cục CSCĐ, Vụ PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Đã ký

Nguyễn Thị Nghĩa

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT Về việc ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *