Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Rate this post

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT

Đổi học bổng khuyến học cho học sinh, sinh viên trường chuyên, trường năng khiếu, giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân được Ủy ban nhân dân công bố theo Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Thay đổi mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Con số: ba mươi đầu tiên/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013

nhà tròn

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ. Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v QUY ĐỊNH HỌC BỔNG THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG NHÀ TRƯỜNG VÀ HỌC SINH. CÁC CƠ SỞ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm 3 Điều 2 của Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến học, khuyến khích học sinh và sinh viên . trong trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện điểm 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến học cho học sinh, sinh viên trường chuyên, trường năng khiếu, giáo dục đại học. các cơ sở giáo dục phổ thông và trường trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn bộ Luật lao động Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

“3. Quỹ học bổng khuyến học được phân bổ tối thiểu bằng 8% số thu học phí thường xuyên đối với trường công lập và tối thiểu 2% số thu học phí thường xuyên đối với trường nước ngoài. Đối với các trường sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí, quỹ học bổng được trích tối thiểu 8% ngân sách nhà nước để cấp bù học phí.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. việc thực hiện Thông tư này thuộc trách nhiệm của các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Giám đốc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Giám đốc các trường chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ Tư pháp (Vụ Pháp chế và Tư pháp);
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ KHTC; Cục PC.

Bộ

Phạm Vũ Luận

Tham Khảo Thêm:  Đề cương thi tuyển viên chức giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *