Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh Tiểu học

Rate this post

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Phòng Giáo dục Sa Thầy xin trân trọng giới thiệu Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT: Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2014, thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 , 2014.

Bạn đang xem: Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————

Số: 30/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014

nhà tròn
VẤN ĐỀ THƯỜNG XUYÊN VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRƯỜNG KOSOVO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, năng lực và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định của Chính phủ số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư công bố Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4069/BGDĐT-GDĐH Quy định Bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm để thực hiện Thông tư này.

Người nhận:

 • TƯ Ban Tuyên giáo;
 • văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển năng lượng;
 • Kiểm soát nhà nước;
 • Vụ Kỹ thuật xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);
 • Thông báo;
 • Như Điều 3 (để thực hiện);
 • website Chính phủ;
 • Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Cứu : VT, Vụ PC, Vụ GDTX.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

nguyễn vinh hiển

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh Tiểu học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 3238/TB-LĐTBXH Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2019 của Cán bộ, công chức mới nhất

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *