Thông tư 28/2013/TT-BTC Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg

Rate this post

Thông tư 28/2013/TT-BTC

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ô tô du lịch đã qua sử dụng quy định tại điểm 1 điều 1 quyết định 36/2011/QĐ-TTg

Thông tư 28/2013/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại điểm 1 điều 1 quyết định 36/2011/QĐ-TTg của Bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Thông tư 28/2013/TT-BTC Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại điểm 1 điều 1 quyết định 36/2011/QĐ-TTg

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 28/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

nhà tròn
ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2011/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành biểu thuế suất thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 nước đã qua sử dụng trở xuống.

Điều 1. Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1500cc quy định tại điểm 1 Điều 1 Quyết định số Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về mức thuế nhập khẩu tuyệt đối mới như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Mô tả món hàng

Thuộc nhóm mã trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Đơn vị

Thuế suất (USD)

– Dưới 1000cc

8703

của

4.200,00

– Từ 1000cc đến dưới 1500cc

8703

của

9.600,00

Điều 2. Các mức thuế suất thuế nhập khẩu chưa quy định tại Thông tư này tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng
– Thủ tướng; KP Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– VPCP: BTCN, PCN, Cổng thông tin điện tử, các sở, ngành, đơn vị liên quan;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện KSND tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Kiểm soát nhà nước; Thông báo;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ, Trang thông tin điện tử của BTC;
– Các công ty con và đơn vị liên quan, Trang Hải quan;
– Lưu: VT, TCHQ (345).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Làm Hoàng Anh Tuấn

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 9 năm 2022 – 2023

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 28/2013/TT-BTC Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *