Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH Banh hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Rate this post

Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH

Thông báo danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: Dẫn đường thủy nội địa

Thông tư số Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 12/11/2012 về việc công bố danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: Vận hành máy tàu thủy nội địa; Điều khiển tàu; Sử dụng máy móc của tàu; sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy, Điện dân dụng; Công nghệ kỹ thuật lắp đặt đường ống.

Bạn đang xem: Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH Công bố danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề: Lái xe đường thủy nội địa

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI

——————
Con số: 28/2012/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC NGHIỆP VỤ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CÓ THU CẤP THƯƠNG MẠI: ĐIỀU KIỆN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA; KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG; VẬN HÀNH MÁY XE; SỬA CHỮA MÁY XE; SỨC MẠNH CỦA TÀU; ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG; KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT ỐNG

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 24/2022/TT-BTC Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục thiết bị đào tạo nghiệp vụ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho các nghề: Giao thông đường thủy nội địa; Điều khiển tàu; Sử dụng máy tàu thủy; sửa chữa máy tàu thủy; Sức tàu; Điện tử dân dụng; Các kỹ thuật công nghệ lắp đặt đường ống như sau:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề các nghề: Dẫn đường thủy nội địa; Điều khiển tàu; Sử dụng máy móc của tàu; Sửa chữa máy tàu thủy; Sức tàu; Điện tử dân dụng; Công nghệ lắp đặt đường ống kỹ thuật áp dụng cho các trường dạy nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học có đăng ký dạy các nghề trên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội và UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm, Tổng cục Dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng, trường đại học trực thuộc đăng ký dạy các nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Tham Khảo Thêm:  Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– HĐND, UBND, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính;
các thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, TCDN.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn ngọc phi

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH Banh hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *