Thông tư 27/2017/TT-BCT Sửa tiêu chí chọn DN thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Rate this post

Thông tư 27/2017/TT-BCT

Sửa tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Ngày 06/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2017/TT-BCT Sửa đổi tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 27/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 06 THÁNG Đầu tiên2 năm 2017

nhà tròn
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương:

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 2 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Vương quốc Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Bản ghi nhớ ký ngày 29 tháng 8 năm 2012 giữa Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Lào, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Indonesia tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia về việc thực hiện Đề án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số. 2;

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về việc tham gia Biên bản ghi nhớ thực hiện Đề án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong ASEAN;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định. Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành nông nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Điều 1 như sau:

“2. Ngoài các quy định liên quan đến tự chứng nhận xuất xứ quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 và tại Thông tư này, thương nhân và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơ quan hải quan phải tuân thủ các quy định sau: quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Điều 2 như sau:

“2. Thương nhân được Bộ Công Thương lựa chọn tham gia đề án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 và Thông tư này vẫn được đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (sau đây gọi là mẫu C/OD) theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 và điểm 4 Điều 4 như sau:

“3. Đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ trở lên.

4. Có cán bộ đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của đơn vị đào tạo do Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTC. 28/2015/TT-BCT ngày 20/5. 2015 hoặc theo chỉ định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)”.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2017/TT-BTTTT Quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ thông tin trên mạng di động năm 2017

4. Bãi bỏ mục d điểm 3 Điều 5.

5. Sửa đổi, hoàn thiện các khoản 1, 3 và 5 Điều 7 như sau:

“đầu tiên. Các thương nhân được chọn…

“Chữ ký phía trên tên in sẵn của người được ủy quyền ký” là tên và chữ ký của thương nhân được ủy quyền đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

3. Hóa đơn thương mại có tờ khai xuất xứ phải được ký bằng tay, nội dung khoản 1 Điều này phải được viết bằng tiếng Anh và tên người được thương nhân ủy quyền ký được đăng ký tại Bộ Công Thương .

5. Trường hợp trên hóa đơn thương mại không đủ chỗ để kê khai đầy đủ các mặt hàng thì có thể đính kèm thêm tờ phụ ghi mã số HS, tiêu chí xuất xứ, tên và chữ ký của người được thương nhân ủy quyền.”

6. Bổ sung điểm 6 Điều 7 như sau:

“6. Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với các lô hàng được cơ quan hải quan phân luồng vàng, luồng đỏ sau tờ khai xuất khẩu.

7. Bổ sung mục c điểm 1 và thay đổi điểm 2 Điều 12 như sau:

“1. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có trách nhiệm:

e) Chỉ định đơn vị đào tạo có năng lực đào tạo về lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và cấp chứng chỉ, chứng chỉ cho người được đào tạo.

2. Đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 hoặc chỉ định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có trách nhiệm: “

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 47/2010/TT-BCT Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất

Điều 2. Hiệu lực

1. Trường hợp các văn bản nêu trong thông tư này bị thay thế, sửa đổi hoặc hoàn thiện thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Thông báo;
– Kiểm soát nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các thứ trưởng; Dịch vụ pháp lý; các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, XNK.

Bộ
Trần Tuấn Anh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2017/TT-BCT Sửa tiêu chí chọn DN thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *