Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng – Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn

Rate this post

Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH

Thông báo danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: Hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; kỹ thuật nấu ăn

Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 12/11/2012 về việc công bố danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: Hướng dẫn viên; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn; Quản lý khách sạn; Quản lý Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH Công bố danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng đối với các nghề: Hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI

——————
Con số: 27/2012/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
CÔNG BỐ DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC CHUYÊN NGHIỆP CẤP PHỔ THÔNG VÀ CẤP TRUNG HỌC
CAO ĐẲNG VIỆC LÀM: HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH; HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP; BĐS NHÀ HÀNG – QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG; KỸ THUẬT NẤU ĂN; QUẢN LÝ KHÁCH SẠN; QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG; QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH; LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 11/2011/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý Nhà nước về công chứng

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn; Quản lý khách sạn; Quản lý Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính như sau:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này danh mục thiết bị đào tạo nghiệp vụ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp của các nghề: Hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn; Quản lý khách sạn; Quản lý Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính áp dụng cho trường trung cấp nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký dạy các ngành nghề trên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị – xã hội và UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm, Tổng cục Dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng, trường đại học trực thuộc đăng ký dạy các nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định mới về mức xử phạt giao thông

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– HĐND, UBND, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính các tỉnh;
các thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, TCDN.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn ngọc phi

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng – Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *