Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng – Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn

Rate this post

Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH

Thông báo danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: Hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; kỹ thuật nấu ăn

Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 12/11/2012 về việc công bố danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: Hướng dẫn viên; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn; Quản lý khách sạn; Quản lý Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH Công bố danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng đối với các nghề: Hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI

——————
Con số: 27/2012/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
CÔNG BỐ DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC CHUYÊN NGHIỆP CẤP PHỔ THÔNG VÀ CẤP TRUNG HỌC
CAO ĐẲNG VIỆC LÀM: HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH; HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP; BĐS NHÀ HÀNG – QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG; KỸ THUẬT NẤU ĂN; QUẢN LÝ KHÁCH SẠN; QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG; QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH; LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Tham Khảo Thêm:  Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Toán THCS

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề: hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn; Quản lý khách sạn; Quản lý Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính như sau:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này danh mục thiết bị đào tạo nghiệp vụ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp của các nghề: Hướng dẫn du lịch; Sự quản ly du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng – Quản lý Nhà hàng; Kỹ thuật nấu ăn; Quản lý khách sạn; Quản lý Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính áp dụng cho trường trung cấp nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký dạy các ngành nghề trên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị – xã hội và UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm, Tổng cục Dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng, trường đại học trực thuộc đăng ký dạy các nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013 Luật số: 37/2013/QH13

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– HĐND, UBND, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính các tỉnh;
các thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, TCDN.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn ngọc phi

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng – Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *