Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Rate this post

Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV thạc sĩ, tiến sĩ

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT danh mục văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ của giáo dục và đào tạo cấp IV. Theo đó, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải nội dung thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT Danh mục văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ cấp IV giáo dục và đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 25/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

LOẠI

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP IV THẠC SĨ, TIẾN SĨ

(Ban hành kèm theo thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hoặc một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định. Khối lượng kiến ​​thức ngành trong mỗi chương trình thạc sĩ phải cung cấp tối thiểu 30 tín chỉ. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, ngoài một số học phần bổ trợ, còn lại là kiến ​​thức cơ sở và chuyên ngành.

2. Mã ngành là một dãy gồm bảy chữ số liên tiếp, trong đó từ trái sang phải được quy định như sau: chữ số đầu tiên quy định mã trình độ đào tạo; hai chữ số thứ hai và thứ ba ghi mã trường đào tạo; chữ số thứ tư và thứ năm ghi mã nhóm ngành đào tạo; Hai chữ số cuối chỉ định mã đào tạo.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 56/2012/TT-BGDĐT Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ

3. Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Bằng thạc sĩ

bằng tiến sĩ

Mã số

tên tiếng Việt

Mã số

tên tiếng Việt

814

Giáo dục khoa học và đào tạo giáo viên

914

Giáo dục khoa học và đào tạo giáo viên

81401

giáo dục khoa học

91401

giáo dục khoa học

8140101

trường giáo dục

9140101

trường giáo dục

9140102

Lý thuyết và lịch sử giáo dục

8140110

Lý luận và phương pháp dạy học

9140110

Lý luận và phương pháp dạy học

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

8140114

Quản lý giáo dục

9140114

Quản lý giáo dục

8140115

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

9140115

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

8140116

Thiết kế giáo dục và công cụ giảng dạy

9140116

Thiết kế giáo dục và công cụ giảng dạy

8140117

Giáo dục quốc tế và so sánh

9140117

Giáo dục quốc tế và so sánh

8140118

Giáo dục đặc biệt

9140118

Giáo dục đặc biệt

81490

Người khác

91490

Người khác

821

Nghệ thuật

921

Nghệ thuật

82101

nghệ thuật

92101

nghệ thuật

8210101

Lý thuyết nghệ thuật và lịch sử

9210101

Lý thuyết nghệ thuật và lịch sử

8210102

Nghệ thuật tạo hình

82102

Biểu diễn nghệ thuật

92102

Biểu diễn nghệ thuật

8210201

nhà âm nhạc học

9210201

nhà âm nhạc học

8210202

nghệ thuật âm nhạc

8210221

Lý thuyết sân khấu và lịch sử

9210221

Lý thuyết sân khấu và lịch sử

8210222

nghệ thuật sân khấu

8210231

Lý thuyết và lịch sử điện ảnh và truyền hình

9210231

Lý thuyết và lịch sử điện ảnh và truyền hình

8210232

Nghệ thuật điện ảnh và truyền hình

82104

Nghệ thuật ứng dụng

92104

Nghệ thuật ứng dụng

8210401

Lý thuyết và lịch sử của mỹ thuật ứng dụng

8210402

kiểu dáng công nghiệp

8210403

Thiết kế đồ họa

8210404

nhà tạo mẫu

8210406

Thiết kế nghệ thuật sân khấu và điện ảnh

8210410

Nghệ thuật ứng dụng

82190

Người khác

92190

Người khác

822

nhân văn

922

nhân văn

82201

ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

92201

ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

8220102

Tiếng Việt

9220102

Tiếng Việt

8220104

NGƯỜI TRUNG QUỐC

9220104

NGƯỜI TRUNG QUỐC

8220109

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

9220109

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

8220120

Lý thuyết văn học

9220120

Lý thuyết văn học

8220121

văn học việt nam

9220121

văn học việt nam

8220125

văn học dân gian

9220125

văn học dân gian

82202

Ngoại ngữ, văn học và văn hóa

92202

Ngoại ngữ, văn học và văn hóa

8220201

ngôn ngữ tiếng anh

9220201

ngôn ngữ tiếng anh

8220202

tiếng Nga

9220202

tiếng Nga

8220203

ngôn ngữ Pháp

9220203

ngôn ngữ Pháp

8220204

NGƯỜI TRUNG QUỐC

9220204

NGƯỜI TRUNG QUỐC

8220205

tiếng Đức

9220205

tiếng Đức

8220209

tiếng Nhật

9220209

tiếng Nhật

8220210

HÀN QUỐC

9220210

HÀN QUỐC

6022024

ngôn ngữ học so sánh

6222024

ngôn ngữ học so sánh

8220242

Văn học nước ngoài

9220242

văn học nước ngoài

82290

Người khác

92290

Người khác

8229001

Triết lý

9229001

Triết lý

9229002

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và lịch sử

9229004

Hợp lý

9229006

đạo đức

9229007

THẨM MỸ

8229008

chủ nghĩa xã hội khoa học

9229008

chủ nghĩa xã hội khoa học

8229009

Nghiên cứu tôn giáo

9229009

Nghiên cứu tôn giáo

8229011

Lịch sử thế giới

9229011

Lịch sử thế giới

8229012

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

9229012

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

8229013

Lịch sử Việt Nam

9229013

Lịch sử Việt Nam

8229015

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

9229015

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *