Thông tư 25/2012/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học

Rate this post

Thông tư 25/2012/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sinh học và thực hành

Thông tư 25/2012/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

Bạn đang xem: Thông tư 25/2012/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sinh học và thực hành

BỘ Y TẾ
———————

Con số: 25/2012/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về THỰC HÀNH VÀ AN TOÀN SINH HỌC TẠI LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL Quy định một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hội thể thao quốc gia

Điều 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sinh học và thực hành xét nghiệm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – QCVN 15-1:2012/BYT về thực hành và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm được công bố kèm theo Thông tư này.

Điều 2. hiệu quả

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Điều 3. Chịu trách nhiệm thực hiện

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Văn phòng Chính phủ, Công văn, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Các Thứ trưởng (phối hợp, chỉ đạo);
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (đối với danh mục niêm yết);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC (02), ĐP.

Bộ

(Đã ký)


Nguyễn Thị Kim Tiến

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 25/2012/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 42/2021/TT-BTC Điều lệ và hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *