Thông tư 25/2012/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học

Rate this post

Thông tư 25/2012/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sinh học và thực hành

Thông tư 25/2012/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

Bạn đang xem: Thông tư 25/2012/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sinh học và thực hành

BỘ Y TẾ
———————

Con số: 25/2012/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về THỰC HÀNH VÀ AN TOÀN SINH HỌC TẠI LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 311/2013/QĐ-TTg Mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013

Điều 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sinh học và thực hành xét nghiệm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – QCVN 15-1:2012/BYT về thực hành và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm được công bố kèm theo Thông tư này.

Điều 2. hiệu quả

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Điều 3. Chịu trách nhiệm thực hiện

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Văn phòng Chính phủ, Công văn, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Các Thứ trưởng (phối hợp, chỉ đạo);
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (đối với danh mục niêm yết);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC (02), ĐP.

Bộ

(Đã ký)


Nguyễn Thị Kim Tiến

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 25/2012/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 25/CT-UBND Hà Nội hoàn thành tiêm mũi 3 trước ngày 31/01/2022

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *