Thông tư 23/2019/TT-BYT Quy trình giám định pháp y tâm thần

Rate this post

Thông tư 23/2019/TT-BYT

Giám định pháp y tâm thần

Kể từ ngày 01/11/2019, Thông tư 23/2019/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 28/08/2019 chính thức có hiệu lực.. Thông tư quy định Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

Bạn đang xem: Thông tư 23/2019/TT-BYT Quy trình giám định pháp y tâm thần

Vì vậy, giám định bệnh viện là giám định trong cơ sở pháp y về tâm thần, được áp dụng đối với những trường hợp bệnh khó, phức tạp để chẩn đoán bệnh, xác định năng lực hành vi của đối tượng. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và tải về Thông tư tại đây.

BỘ Y TẾ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 23/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Thông tư 23/2019/TT-BYT

CÔNG BỐ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC MẪU SỬ DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN PHÁP

Căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư công bố quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

Điều 1. Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

1. Ban hành kèm theo Thông tư Phụ lục 1: Quy trình giám định pháp y tâm thần.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2020/TT-BTC Hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu

2. Được công bố kèm theo Phụ lục 2 của Thông tư; Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (sau đây gọi là yêu cầu) như sau:

a) Mẫu số. 1: Biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định.

b) Mẫu số. 2: Biên bản tiếp nhận vật cấm giám định.

c) Mẫu số. 3: Biên bản giao vật cấm giám định.

đ) Mẫu số. 4: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định không bị tạm giữ.

đ) Mẫu số. 5: Biên bản giao đối tượng giám định không bị tạm giữ.

e) Mẫu số. 6: Biên bản giám định tâm thần hợp pháp khi có yêu cầu.

g) Mẫu số. 7: Hoàn thành giám định tâm thần hợp pháp khi có yêu cầu.

h) Mẫu số. 8: Tài liệu chứng minh quá trình giám định pháp y tâm thần lần thứ hai hoặc giám định đặc biệt theo yêu cầu.

i) Mẫu số. 9: Hoàn thành đánh giá pháp y tâm thần lần thứ hai hoặc đánh giá đặc biệt theo yêu cầu.

k) Mẫu số. 10: Biên bản kiểm định cơ sở giám định theo yêu cầu hoặc theo yêu cầu.

3. Công bố kèm theo Thông tư Phụ lục 3: Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là yêu cầu), cụ thể như sau:

a) Mẫu số. 1: Biên bản giao nhận hồ sơ giám định.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 06/2008/TT-BYT Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học, Cao đẳng y, dược

b) Mẫu số. 2: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu.

c) Mẫu số. 3: Biên bản bàn giao cơ sở vật chất kiểm tra theo yêu cầu.

đ) Mẫu số. 4: Biên bản giám định pháp y tâm thần khi cần thiết.

đ) Mẫu số. 5: Hoàn thành giám định tâm thần hợp pháp khi có yêu cầu.

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

2. Thông tư số. Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố Quy trình giám định pháp y tâm thần và các biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản nêu trong thông tư này và các phụ lục ban hành kèm theo thông tư này bị thay thế, sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục trưởng, Tổng Giám đốc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần. các cơ quan có liên quan. , tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg Quyết định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.

Người nhận:
– Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp (để giám sát);

– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục Bổ trợ tư pháp);
– Các Bộ: Công an, Quốc phòng;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Viện YTTH, Viện YTTH Biên Hòa, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Trung tâm Y tế vùng thuộc Bộ Y tế;
– Bộ Y tế: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
– Cứu; VT, BKK, PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn việt tiến

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 23/2019/TT-BYT Quy trình giám định pháp y tâm thần . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *