Thông tư 224/2016/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định quản lý thanh lý tài sản

Rate this post

Thông tư 224/2016/TT-BTC

Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí định giá, quản lý, thanh lý tài sản

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Bạn đang xem: Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, quản lý thanh lý tài sản

Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí và tổ chức thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề của Quản tài viên và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, phí quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Điểm nổi bật tại Thông tư 224/2016/TT-BTC

Đối tượng nộp phí và lệ phí

  • Cá nhân khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản phải nộp phí và lệ phí.
  • Quản tài viên phải nộp lệ phí khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.
  • Doanh nghiệp khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải nộp phí.
Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 64/2010/NĐ-CP Về quản lý cây xanh đô thị

Tổ chức thu phí, lệ phí

  • Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại khoản 2a Điều 4 Thông tư này; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.
  • Sở Tư pháp thu phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Điều 4 Mục 2b của Thông tư này.

Phí và lệ phí

Các loại phí, lệ phí quy định tại Thông tư này như sau:

STT NỘI DUNG Mức thu (đồng hồ/hồ sơ)
Đầu tiên Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên 100.000 thu nhập
2 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản
hoặc Đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 800.000 lợi nhuận
b Đánh giá điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân, doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thu nhập 500.000

Khai và nộp phí, lệ phí

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thuế phải nộp số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản thuế chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
  • Cơ quan thu phí, lệ phí phải kê khai, nộp số phí, lệ phí thu được hàng tháng và quyết toán năm theo hướng dẫn tại điểm 3 Điều 19 và điểm 2 Điều 26 Thông tư số 11/2015/NĐ-CP. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Quản lý phí và lệ phí

  • Tổ chức thu thuế nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 Điều này. Nguồn chi thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân sách nhà nước quy định trong đánh giá của tổ chức thu theo chế độ, mức chi ngân sách nhà nước.
  • Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được chia sẻ kinh phí hoạt động thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thì được trích lại 90% số phí thu được để trang trải chi phí cho các khoản chi quy định tại Điều 5 Nghị định số Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 10% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo các chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
  • Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo các chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi thực hiện công việc và thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề của viên chức quản lý tài sản do ngân sách nhà nước quy định trong đánh giá của tổ chức thu theo chế độ, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước .

Thông tư 224/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 224/2016/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định quản lý thanh lý tài sản . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *