Thông tư 222/2012/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 d

Rate this post

Thông tư 222/2012/TT-BTC

Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Thông tư 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 222/2012/TT-BTC Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 d

TÀI CHÍNH
—-

Con số: 222/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TÀI SẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 về đánh giá ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số

Thực hiện quyết định số Quyết định 1792/QĐ – TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 như sau:

I. PHÂN PHỐI VÀ ĐÁNH GIÁ CHI NSNN NĂM 2013:

Điều 1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương:

1. Năm 2013 là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (2011 – 2015); tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân bổ các khoản thu giữa NSTW và NSĐP theo mức quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2011, đối với số bổ sung cân đối (nếu có), NSTW bổ sung. mức ngân sách địa phương do Quốc hội lập năm 2012 bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương với mức lương tối thiểu là 1.050.000 đồng/tháng và được Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể cho từng địa phương tại Quyết định số 1792/ QĐ – TTg ngày 30/11/2012 . Tiếp tục thực hiện thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa trong nước sản xuất, là khoản thu phân bổ giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; Đồng thời, từ ngày 1/1/2013, thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thu 100% từ ngân sách trung ương.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 206/2012/TT-BTC Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng Quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

2. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và việc bổ sung kết dư từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được thực hiện ổn định. thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân về ngân sách trong thời kỳ ổn định. đồng thời bổ sung, cân đối ngân sách tỉnh để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND cùng cấp.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu từ thuế sử dụng đất trong cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, các địa phương phải sử dụng tối thiểu 10% nguồn thu này để thực hiện công tác đo đạc , tạo lập cơ sở dữ liệu dữ liệu địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, sử dụng từ 30% đến 50% tiền thuế sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ. bổ sung quy định về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi, bồi thường, tái định cư, Quyết định số Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế mẫu quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất. .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 56/2010/QĐ-TTG Về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp

4. Thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11, ngày 31/10/2006 của Quốc hội, nguồn thu từ xổ số kiến ​​thiết không đưa vào cân đối thu chi của ngân sách địa phương mà do Nhà nước quản lý. ngân sách. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các công ty xổ số kiến ​​thiết đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động xổ số kiến ​​thiết và các biện pháp kiểm soát thị trường của Bộ Tài chính. ; Đồng thời, căn cứ vào khả năng thu xổ số kiến ​​thiết năm 2012 và khả năng thu năm 2013, UBND tỉnh sẽ đề nghị HĐND cùng cấp phân bổ nguồn xổ số kiến ​​thiết để đầu tư cho xã hội ngành. công tác phúc lợi. hội ở địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Điều 2. Phân bổ, giao dự toán thu ngân sách:

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới bảo đảm nỗ lực tối đa, tối thiểu bằng dự toán giao. thu ngân sách do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1568/2013/QĐ-TCHQ Quy trình xây dựng và sử dụng chỉ số đánh giá hoạt động hải quan

2. Việc phân bổ, giao dự toán thu ngân sách phải căn cứ vào đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2012; Phù hợp với luật thuế và chế độ thu; tốc độ tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, chuyển giá, trốn thuế và gian lận thương mại, tăng cường quyết tâm thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ đọng. sơ sinh, thu hồi ngay số tiền thuế, tiền phạt phát hiện, lập biên bản sau thanh tra, kiểm tra; Thu đầy đủ, ngay vào ngân sách nhà nước các khoản thuế, tiền sử dụng đất đã được chậm nộp trong năm 2013.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 222/2012/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 d . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *