Thông tư 22/2018/TT-BTTTT Danh mục theo mã số HS lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

Rate this post

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT

Danh mục theo mã HS của lĩnh vực công bố

Ngày 28.12.2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTTTT danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, xuất bản.

Bạn đang xem: Thông tư 22/2018/TT-BTTTT Danh mục theo mã số HS trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

Vì vậy, danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm bao gồm:

  • 49.01: Sách in, sách gấp, sách và các xuất bản phẩm in tương tự, ở dạng tờ đơn hoặc không tờ đơn;
  • 4903.0.00: Sách tranh, vẽ hoặc tô màu cho trẻ em;
  • 49.05: Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in;
  • 4910.00.00: Lịch in các loại, kể cả lịch bloc;
  • 49.11: Ấn phẩm khác, kể cả ảnh và bản in.

BỘ THÔNG TIN VÀ
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 22/2018/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT

THỂ HIỆN DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC IN ẤN PHÂN PHỐI XUẤT BẢN

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động báo chí;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế bản in;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Thông tư công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, xuất bản.

Điều 1. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, xuất bản phẩm gồm:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí

1. Phụ lục 01: Danh mục hàng hóa theo mã số HS và biểu mẫu quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in ấn.

2. Phụ lục 02: Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.

Điều 2. Điều kiện thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019 và thay thế các thông tư sau:

a) Thông tư số. Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chính phủ cho xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm;

b) Thông tư số. Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng. Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, xuất bản phải thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
– Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Bộ Thông tin và Truyền thông: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ:
– Lưu: VT, CXBIPH, HNB (300).

Bộ
Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 22/2018/TT-BTTTT Danh mục theo mã số HS lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *