Thông tư 217/2012/TT-BTC Quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước

Rate this post

Thông tư 217/2012/TT-BTC

QUY ĐỊNH THAY ĐỔI NỘI DUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định về thay đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định về thu ngân sách nhà nước Mục lục

TÀI CHÍNH
—————

Con số: 217/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
QUY ĐỊNH THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỤC LỤC

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật thuế môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số đã được sửa đổi, hoàn thiện tại Thông tư số. Thông tư số 144/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm 4 Điều 5 Thông tư số 144/2011/TT-BTC như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 16/2021/TT-BXD Ban hành quy chuẩn An toàn trong thi công xây dựng

1. Sửa đổi một tiểu mục của Điều 2000 “Thuế bảo vệ môi trường” như sau:

a) Đổi tên tiểu mục 2001 “Thu từ xăng dầu” thành “Thu từ xăng dầu sản xuất trong nước”;

b) Đổi tên tiểu mục 2002 “Nhận từ dầu mỏ” thành “Nhận từ dầu mỏ sản xuất trong nước”;

c) Đổi tên tiểu mục 2003 “Thu nhập từ dầu hỏa” thành “Thu nhập từ dầu hỏa sản xuất trong nước”;

d) Đổi tên tiểu mục 2004 “Dầu đốt, dầu bôi trơn” thành “Dầu đốt, mỡ bôi trơn sản xuất trong nước”;

đ) Đổi tên tiểu mục 2005 “Thu từ than” thành “Thu từ than sản xuất trong nước”;

e) Sửa tên tiểu mục 2006 “Thu từ dung dịch hydro, clo, flo, cacbon” thành “Thu hồi từ dung dịch hydro, clo, flo, cacbon sản xuất trong nước”;

e) Đổi tên tiểu mục 2007 “Thu từ túi ni lông” thành “Nhận từ túi ni lông trong nước sản xuất”;

g) Đổi tên tiểu mục 2008 “Thu từ thuốc diệt cỏ” thành “Thu từ thuốc diệt cỏ sản xuất trong nước”;

h) Đổi tên tiểu mục 2049 “Nhận từ sản phẩm, hàng hóa khác” thành “Nhận từ sản phẩm, hàng hóa khác nhập khẩu”.

2. Hoàn thiện các tiểu mục của mục “Thuế bảo vệ môi trường” năm 2000 như sau:

a) Tiểu mục 2009 “Các khoản phải thu từ nhiên liệu tàu bay sản xuất trong nước”;

b) Tiểu mục 2019 “Các khoản phải thu hàng hóa khác trong nước sản xuất”;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

c) Tiểu Điều 2031 “Các khoản phải thu đối với xăng dầu nhập khẩu”;

d) Tiểu mục 2032 “Thu nhập nhiên liệu máy bay”;

đ) Tiểu mục 2033 “Thu từ dầu nhập khẩu”;

e) Tiểu mục 2034 “Các khoản phải thu từ dầu hỏa nhập khẩu”;

e) Tiểu mục 2035 “Thu nhập từ xăng dầu, mỡ nhờn nhập khẩu”;

g) Tiểu mục 2036 “Nhận từ than nhập khẩu”;

h) Tiểu mục 2037 “Thu nhập từ dung dịch hydro, clo, flo và cacbon nhập khẩu”;

i) Tiểu mục 2038 “Lấy từ túi ni lông nhập khẩu”;

k) Tiểu mục 2039 “Thu nhập từ nhập khẩu thuốc diệt cỏ”.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 217/2012/TT-BTC Quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *