Thông tư 215/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện

Rate this post

Thông tư 215/2012/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện việc quản lý, xử lý tang vật, công cụ

Thông tư 215/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Bạn đang xem: Thông tư 215/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành quản lý, xử lý tang vật, công cụ vi phạm

TÀI CHÍNH
———
Con số: 215/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

nhà tròn
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, XỬ LÝ KINH NGHIỆM, CÔNG CỤ CỦA NGOẠI LỆ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một loạt nội dung về quản lý, xử lý tang vật, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học lớp 1 bộ Cánh diều (9 môn)


Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, công cụ vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, bao gồm: xác định giá trị tang vật, công cụ vi phạm hành chính; xử lý hàng loạt tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước; bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước; xác định giá khởi điểm để bán đấu giá; chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước và chế độ báo cáo về việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

2. Các nội dung khác về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước không hướng dẫn tại Thông tư này thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đánh giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

1. Sau khi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải định giá tang vật, phương tiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 128/2008/NĐ-CP, ngày tháng 12. ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 (sau đây gọi là : Nghị định số 128 /2008/NĐ-CP tháng 2) để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm về việc xác định khung tiền phạt đó. Trường hợp việc đánh giá tang vật, phương tiện phức tạp thì người có thẩm quyền xử phạt yêu cầu cơ quan tài chính địa phương phối hợp xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp áp dụng lý do quy định tại điểm 1 điều này. quy định tại điểm 2 điều 34 nghị định số. 128/2008/NĐ-CP.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 293/2016/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ Quy định mức thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

2. Trong trường hợp các nguyên nhân quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số.

3. Thành phần Hội đồng định giá tài sản quy định tại điểm 2 Điều này được quy định như sau:

a) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan trung ương, cơ quan cấp tỉnh tạm giữ:

– Thủ trưởng cơ quan của người ra quyết định giám hộ – Chủ tịch Hội đồng;

– Đại diện Vụ Tài chính – Phó Chủ tịch Hội đồng;

– Đại diện bộ phận chuyên môn của cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định giám hộ – Thành viên;

– Đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trong trường hợp pháp luật quy định – Thành viên;

– Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần) – Thành viên.

b) Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan cấp huyện, thành phố trực thuộc trung ương tạm giữ:

– Thủ trưởng cơ quan của người ra quyết định giám hộ – Chủ tịch Hội đồng;

– Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính – Phó Chủ tịch Hội đồng;

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 215/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 35/2017/TT-BGTVT Cấm người dân ở, mở bãi đỗ xe dưới gầm cầu

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *