Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới nhất

Rate this post

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT

Ví dụ về minh chứng hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông gần nhất

Từ ngày 13/08/2020, Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 29/06 chính thức có hiệu lực.

Bạn đang xem: Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới nhất

Thông tư quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải về Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 18/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2293/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Chứng chỉ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19 cm x 13,5 cm. Mặt trước có nền màu nâu in hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Nền trắng in ngược, hoa văn viền vàng, chữ đen, chính giữa in nổi trống đồng.

Hình thức và cách ghi nội dung trong Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2020.

Thông tư này thay thế quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố mẫu Giấy xác nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 tại các cơ sở giáo dục phổ thông. mức trung bình.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo – Bộ Công an; Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi có học sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 129/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;

– Uỷ ban GD-ĐT của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Kiểm toán nhà nước;
– Như Điều 5;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, QLCL, PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *