Thông tư 18/2014/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Rate this post

Thông tư 18/2014/TT-BXD

Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Phòng Giáo dục Sa Thầy xin giới thiệu Thông tư 18/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-BXD hướng dẫn quy định cơ cấu căn hộ đối với dự án nhà ở thương mại và dự án đầu tư xây dựng, khu đô thị và chuyển đổi nhà thương mại thành nhà ở xã hội hoặc các công việc phục vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố.

Bạn đang xem: Thông tư 18/2014/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

BỘ XÂY DỰNG
———

Số: 18/2014/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

nhà tròn

THAY ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU BẰNG TIỀN SỐ 02/2013/TT-BXD NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2013
PHƯƠNG HƯỚNG
HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CƠ CẤU CĂN HỘ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
KHU ĐÔ THỊ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRONG NHÀ Ở HOẶC DỊCH VỤ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

nền tảng Nghị định số Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

nền tảng Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, xử lý nợ xấu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn quy định về kết cấu nhà ở trong dự án khu nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị cơ sở vật chất, diện tích và việc chuyển đổi nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội, công trình dịch vụ (sau đây gọi là Thông tư số 02/2013/TT-BXD),

Điều 1. Điểm 1 Điều 6 Thông tư số 02/2013/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2018/TT-BYT Tiêu chí thành viên Hội đồng tư vấn cấp GCN kinh doanh dược

“thứ nhất. Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều kiện thực hiện

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Người nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chính phủ;

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Nguyễn Trần Nam

Cách Văn bản của Bộ Giáo dục Sư phạm để xem nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 18/2014/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *