Thông tư 16/2012/TT-BTNMT Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản

Rate this post

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT

Dự án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT quy định đề án thăm dò, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản và văn bản chấp thuận trữ lượng khoáng sản, hồ sơ mỏ. Khép kín.

Bạn đang xem: Thông tư 16/2012/TT-BTNMT Đề án đóng cửa mỏ thăm dò

CÀI ĐẶT NGUỒN LỰC VÀ
môi trường

———————

Con số: 16/2012/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, ĐÓNG LOẠI KHOÁNG SẢN, MẪU KẾT QUẢ KHOÁNG SẢN, MẪU ĐƠN TRONG SẢN PHẨM GIẤY PHÉP KHOÁNG SẢN, KHOÁNG SẢN, KHOÁNG SẢN,

Căn cứ vào khoản 2 điều 39 và khoản 2 điều 75 luật khoáng sản số 60/2010/QH12, ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ vào điểm 4 điều 7 và điểm 2 điều 34 nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường: đã được sửa đổi, hoàn thiện tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đề án thăm dò, đóng cửa mỏ và mẫu báo cáo, tài liệu trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm)

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định chi tiết việc thẩm định đề án thăm dò khoáng sản; thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu kết quả đề án đóng cửa mỏ và báo cáo các biểu mẫu, tài liệu trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của thông tư này bao gồm:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; Cơ quan quản lý nhà nước về mỏ và công nghiệp chế biến khoáng sản.

2. Tổ chức điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

3. Tổng cục, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ; tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản.

Chương 2.
DỰ ÁN Thăm dò khoáng sản

Điều 3. Nội dung đề án nghiên cứu khoáng sản

1. Việc lập đề án thăm dò khoáng sản phải căn cứ vào tài liệu khảo sát, tài liệu địa chất của các thời kỳ trước để làm cơ sở cho việc lựa chọn diện tích, đối tượng khoáng sản cần thăm dò.

2. Đề án thăm dò khoáng sản bao gồm phần thuyết minh, các phụ lục và các bản vẽ kỹ thuật kèm theo.

3. Trình bày và nội dung các chương, mục của đề án nghiên cứu khoáng sản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 01 phần phụ lục của thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Có Ai Hack được Game Dragon City Khong ?

Điều 4. Nội dung, trình tự thẩm định đề án nghiên cứu khoáng sản

1. Nội dung thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

a) Vị trí, tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

b) Cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản hiện có phục vụ cho việc lựa chọn khu vực và cơ sở nghiên cứu khoáng sản;

c) Căn cứ để phân loại nhóm mỏ theo mức độ phức tạp, lựa chọn mạng lưới công trình nghiên cứu dự đoán cấp trữ lượng, tổ hợp các biện pháp kỹ thuật và khối lượng các loại công trình; loại mẫu phân tích: phương pháp lấy, xử lý, phân tích, số lượng mẫu, nơi dự kiến ​​phân tích; cách kiểm soát chất lượng phân tích mẫu cơ bản;

d) Tác động của công trình nghiên cứu đến môi trường, an toàn lao động và các biện pháp xử lý tại nơi làm việc; biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong quá trình thăm dò;

đ) Chỉ tiêu tính trữ lượng dự kiến, cơ sở của phương pháp tính trữ lượng; trữ lượng dự kiến ​​và tính khả thi của mục tiêu trữ lượng.

e) Tính hợp lý, khả thi của việc tổ chức thi công, thời gian, tiến độ thực hiện;

g) Tính đúng đắn của dự toán hạng mục nghiên cứu theo quy định hiện hành.

2. Trình tự, thủ tục thẩm định đề án thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 36 Nghị định số 11 của Chính phủ. luật khoáng sản.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 03/2022/QĐ-TTg Tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 16/2012/TT-BTNMT Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *