Thông tư 15/2012/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

Rate this post

Thông tư 15/2012/TT-BTNMT

Tỷ giá kinh tế – kỹ thuật điều tra suy thoái đất

Thông tư 15/2012/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra thoái hóa đất.

Bạn đang xem: Thông tư 15/2012/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

CÀI ĐẶT NGUỒN LỰC VÀ
môi trường

———————

Con số: 15/2012/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

nhà tròn
Trích CẤP KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA THANH TRA PHÁT TRIỂN ĐẤT

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện các điểm c, d, g, h và i điểm 5 Điều 2, Nghị định số Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Thông tư Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra thoái hóa đất,

Điều 1. Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra thoái hóa đất được ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm soát nhà nước;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ TN&MT;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Lưu: VT, TCQLĐĐ, Vụ PC, Vụ KH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)


Nguyễn Mạnh Hiển

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 15/2012/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra thoái hóa đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *