Thông tư 14/2018/TT-BTC Mức thu quản lý và sử dụng phí, lệ phí giống cây lâm nghiệp

Rate this post

Thông tư 14/2018/TT-BTC

Phí quản lý và sử dụng phí, lệ phí giống cây lâm nghiệp

Kể từ ngày 26/03/2018, Thông tư 14/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 07/02/2018 đã chính thức có hiệu lực Quy định về chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng, giống cây lâm nghiệp . Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 14/2018/TT-BTC Mức phí quản lý và sử dụng phí, lệ phí giống cây lâm nghiệp

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 14/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

nhà tròn
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC, ngày 11/09/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THANH TOÁN, NGUYÊN TẮC TÌM KIẾM, THANH TOÁN, QUẢN LÝ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG. QUY HOẠCH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý chất thải;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng, cây lâm nghiệp.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện Điều 3 Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 70/2012/QĐ-UBND Điều chỉnh phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

“Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí

Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan chịu trách nhiệm thu phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng và lâm nghiệp.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung các điểm 2, 3, 4 phần II; Phần V. Biểu mức phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng và giống cây lâm nghiệp công bố kèm theo Thông tư số Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

đường phố NỘI DUNG Đơn vị Mức thu(đồng)
biệt phái Phí bảo vệ giống cây lâm nghiệp
2 Xác nhận phần rừng đã chọn 01 giống 600.000 lợi nhuận
3 Công nhận vườn giống 01 vườn giống 2.400.000 thu nhập
4 Biết nguồn gốc các bộ phận của hạt và các bộ phận của hạt 01 đống hạt 600.000 lợi nhuận
ruy băng Phí thẩm định điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp
Đầu tiên Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ doanh nghiệp chỉ hoạt động đóng gói phân bón)
Cấp độ mới 01 đối tượng/lần 6.000.000 thu nhập
NÂNG CẤP 01 đối tượng/lần 2.500.000 thu nhập
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với doanh nghiệp chỉ kinh doanh bao bì phân bón
Cấp độ mới: 01 đối tượng/lần 3.000.000 thu nhập
NÂNG CẤP 01 đối tượng/lần 1.200.000 thu nhập
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Cấp độ mới 01 đối tượng/lần thu nhập 500.000
NÂNG CẤP 01 đối tượng/lần 200.000 yên
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1946/QĐ-TT: Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước

Điều 3. Áp dụng các điều khoản

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc
tình trạng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 14/2018/TT-BTC Mức thu quản lý và sử dụng phí, lệ phí giống cây lâm nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *