Thông tư 114/2017/TT-BTC Quy định chế độ thu quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Rate this post

Thông tư 114/2017/TT-BTC

Quy định thu, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư 114/2017/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2017 sửa đổi Biểu phí, lệ phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng và biểu phí trong lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2017. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về Thông tư 114/2017/TT-BTC tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 114/2017/TT-BTC Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

TÀI CHÍNH
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 114/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

nhà tròn

THAY ĐỔI, BỔ SUNG THẺ THUẾ HIỆN HÀNH TRONG NGÀNH DƯỢC MỸ PHẨM CŨNG CÔNG BỐ SỐ 277/2016/TT-BTC NGÀY 14/11/2016 CỦA BỘ DƯỢC MỸ PHẨM

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, hoàn thiện Biểu thuế lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm công bố kèm theo Thông tư số Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chủ yếu về mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện điểm 1 phần I Biểu phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm công bố kèm theo Thông tư số Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 10414/VPCP-KTTH Giải pháp phát triển dịch vụ logistics

STT

Tên phí

Đơn vị

Mức thu (1000đ)

Các

Phí lưu hành, nhập khẩu và phí thẩm định, cấp phép chứng nhậnHuh?n, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

Đầu tiên

Thẩm định và xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

tài liệu

1600

Điều 2. Bãi bỏ mục 4 phần I và mục 12 phần II và Biểu phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm công bố kèm theo Thông tư số Bãi bỏ Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Áp dụng các điều khoản

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu VT,CST (CST 5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 114/2017/TT-BTC Quy định chế độ thu quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *