Thông tư 111/2014/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su xuống 0%

Rate this post

Thông tư 111/2014/TT-BTC

Thuế xuất khẩu cao su thay đổi về 0%

Phòng Giáo dục Sa Thầy xin trình bày Thông tư số. Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02 và 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu kèm theo Thông tư số Thông tư 164/2013/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2014. Theo đó, thuế suất các mặt hàng sau sẽ là 0% (hiện tại là 1%).

Bạn đang xem: Thông tư 111/2014/TT-BTC Thay đổi thuế suất xuất khẩu cao su về 0%

Xem chi tiết bảng Danh mục thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng.

TÀI CHÍNH
—-
Số: 111/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–***———

Hà Nội Ngày Tháng Năm…….

nhà tròn

THAY ĐỔI THUẾ SUẤT XUẤT KHẨU LỐP XE
NHÓM 40.01, 40.02, 40.05 QUY ĐỊNH VỀ THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH
BỔ SUNG VÀO TIỀN TỆ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số Biểu thuế theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và nhóm thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và nhóm thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02 và 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013.

Điều 1. Thay đổi thuế suất thuế xuất khẩu

Thay đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su thuộc các nhóm 40.01, 40.02 và 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013. Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Biểu thuế suất thuế xuất khẩu mới xác định tại Danh mục công bố kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 1 sách Cánh diều

Điều 2. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2014.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Làm Hoàng Anh Tuấn

Người nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
 • văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Tòa án nhân dân Trung Quốc;
 • Viện kiểm sát nhân dân Trung Quốc;
 • Kiểm soát nhà nước;
 • Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
 • Thông báo;
 • website Chính phủ;
 • Website Bộ Tài chính;
 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 • Lưu: VT, CST (PXNK).

DANH MỤC THUẾ SUẤT XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2014/TT-BTC ngày …/…./2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cách Văn bản của Bộ Giáo dục Sư phạm để xem nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 111/2014/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su xuống 0% . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *