Thông tư 108/2017/TT-BTC Mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Rate this post

Thông tư 108/2017/TT-BTC

Phí, lệ phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Thông tư 108/2017/TT-BTC sửa đổi Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thông Cục quốc gia gián điệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Vì vậy, kể từ ngày 01/12/2017, phí, lệ phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia sẽ được thực hiện theo Thông tư 108/2017/TT-BTC và Thông tư 187/2016/TT-BTC. Như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 108/2017/TT-BTC Phí, lệ phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

– Phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia quy định tại Biểu phí kèm theo Thông tư này.

Nếu dữ liệu cảm biến từ xa từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm bảo hiểm thì mức phí sẽ bằng 50% mức phí trên.

– Phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong trường hợp khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định trên.

TÀI CHÍNH
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 108/2017/TT-BTC

Hà NộiNGÀY 16 THÁNG mười 20 năm17

nhà tròn

SỬA ĐỔI, HOÀN THIỆN ĐIỀU 3 ĐỒNG TIỀN TỆ SỐ 187/2016/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH SH.BAM;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 827/2013/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010; Quyết định số Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu thập, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia;

Thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 trên tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 11/08/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, loại trừ, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng. dữ liệu viễn thám quốc gia.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 16/2021/TT-BXD Ban hành quy chuẩn An toàn trong thi công xây dựng

“Điều 3. Phí và miễn phí

1. Phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với dữ liệu cảm biến từ xa từ 3 năm (36 tháng) trở lên tính đến thời điểm xuất xưởng, mức phí sẽ bằng 50% mức phí tương ứng quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, trường hợp khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Miễn cước sử dụng, khai thác dữ liệu viễn thông quốc gia phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.


Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Vũ Thị Mai

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Sinh học 10 sách Chân trời sáng tạo

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 108/2017/TT-BTC Mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *