Thông tư 10/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Rate this post

Thông tư 10/2021/TT-BTC

Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ quản lý thủ tục thuế dịch vụ

Kể từ ngày 12/03/2021, Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/2021 chính thức có hiệu lực.

Bạn đang xem: Thông tư 10/2021/TT-BTC Lãnh đạo hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Thông tư quy định việc tổ chức thi, điều kiện miễn thi các môn; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; cập nhật kiến ​​thức cho đội ngũ đại lý thuế; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định tại Điều 104, 105 và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế. Sau đây là chi tiết Thông tư mời các bạn theo dõi tại đây.

TÀI CHÍNH
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 10/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 THÁNG 01 năm 202Đầu tiên

Thông tư 10/2021/TT-BTC

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỊCH VỤ THỦ TỤC VỀ THUẾ

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục quản lý dịch vụ thuế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Tuyển tập thơ hài hước về ngày Quốc tế phụ nữ

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định việc tổ chức thi và điều kiện miễn thi các môn thi; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; cập nhật kiến ​​thức cho đội ngũ đại lý thuế; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định tại Điều 104, 105 và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế).

2. Người thi và người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế.

3. Người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

4. Nhân viên đại lý thuế.

5. Cán bộ thuế, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.

6. Tổ chức xã hội nghề nghiệp cho đại lý thuế.

7. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, cập nhật kiến ​​thức cho đội ngũ nhân viên đại lý thuế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Đại lý thuế là doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp có đủ điều kiện và đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về thuế.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL:Về xét duyệt đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Dịch vụ làm thủ tục về thuế là hoạt động của đại lý thuế thực hiện các dịch vụ quy định tại điểm 1 Điều 104 Luật quản lý thuế trên cơ sở hợp đồng dịch vụ đã ký kết với người nộp thuế. Trong đó, dịch vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế gọi là dịch vụ thuế; Dịch vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 Luật quản lý thuế gọi là dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

3. Nhân viên của đại lý thuế là người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc với đại lý thuế và được Tổng cục Thuế thông báo quyền thực hiện dịch vụ làm thủ tục về thuế.

……………………

Vui lòng xem file đính kèm

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 10/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *