Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

Rate this post

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT

Hủy Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhà giáo giáo dục phổ thông . các tổ chức.

Bạn đang xem: Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

Theo đó, Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập, bị bãi bỏ. Thời gian thử thách trong trường hợp này sẽ được áp dụng theo quy định tại điểm 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Dưới đây là các chi tiết để bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 09/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 THÁNG 5 năm 2019

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT

THÔNG TIN SỐ 31/2018/TT-BGDĐT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ BÁO THỜI ĐIỂM LÃI SUẤT THEO VỊ TRÍ NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TẠO RA

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 69/2017/NĐ-KP ngày 25 tháng 5 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số quy định đối với việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng tiến viên chức và thực hiện nhiệm vụ chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong Công cộng. cơ sở giáo dục.

Điều 1. Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian thử việc theo chức danh nghề nghiệp giáo viên và nhà sư phạm trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 12/2019/TT-NHNN Cách xếp lương công chức ngành Ngân hàng mới nhất

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ thực hiện theo quy định tại điểm 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018. Chính phủ cho phép sửa đổi, hoàn thiện hàng loạt quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước. sự nghiệp công cộng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung tâm;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ QLĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 60/2015/QĐ-TTg Cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *