Thông tư 08/2019/TT-BCA Danh mục 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Rate this post

Thông tư 08/2019/TT-BCA

Danh mục 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Kể từ ngày 10/05/2019, Thông tư 08/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 26/03/2019 chính thức có hiệu lực.

Bạn đang xem: Thông tư 08/2019/TT-BCA Danh mục 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc và tải về Thông tư tại đây.

CẢNH SÁT
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 08/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày 26 Tháng Ba, 2019

Thông tư 08/2019/TT-BCA

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, DANH MỤC HÀNG HÓA TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ THÀNH CÔNG

Căn cứ Luật Công an nhân dân 2018;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2018/NĐ-PK ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-C ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhân dân;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 1. Phạm vi

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2203/QĐ-TTG Về việc tạm ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ

Thông tư này quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Công bố kèm theo Thông tư này phụ lục Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

2. Căn cứ yêu cầu lãnh đạo nhà nước trong từng thời kỳ, Vụ Khoa học, Chiến lược, Lịch sử Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. Công an rà soát, quyết định thay đổi, hoàn thiện danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 3. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an công bố Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhân dân kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử CAND) để kịp thời hướng dẫn./.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 212/2010/TT-BTC Quy định về sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Người nhận:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
– Công an tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, V03, V04.

Bộ
Tướng Tế Lâm

LOẠI

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ THỂ GÂY AN NINH THUỘC SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA, ngày 26 THÁNG 3 năm 2019)

STT Tên sản phẩm, hàng hóa Tiêu chuẩn/Quy định Các biện pháp quản lý câu đốCác với hàng nhập khẩuNbạn
Đầu tiên vũ khí lưới TCVN-AN: 133:2018 Không kiểm tra trước thông quan
2 Vũ khí điện đa năng (điện tử, đạn điện,…) TCVN-AN: 112:2017 Không kiểm tra trước thông quan
3 Đạn cao su 9,5 mm TCVN-AN: 100:2017 Không kiểm tra trước thông quan
4 lựu đạn khói TCVN-AN: 110:2017 Không kiểm tra trước thông quan
5 Lựu đạn khói cay TCVN-AN: 111:2017 Không kiểm tra trước thông quan
6 quả khói TCVN-AN: 113:2017 Không kiểm tra trước thông quan
7 Trái cây màu hun khói TCVN-AN: 114:2017 Không kiểm tra trước thông quan
số 8 Làn khói cay nồng TCVN-AN: 115:2017 Không kiểm tra trước thông quan
9 thuốc nổ chuyên nghiệp TCVN-AN: 116:2017 Không kiểm tra trước thông quan
mười dùi cui điện TCVN-AN: 082:2016 Không kiểm tra trước thông quan
11 Gậy điều khiển giao thông TCVN-AN: 074:2016 Không kiểm tra trước thông quan
thứ mười hai Bình xịt hơi cay OC TCVN-AN: 121:2017 Không kiểm tra trước thông quan
13 Bình xịt hơi cay PAVA TCVN-AN: 122:2017 Không kiểm tra trước thông quan
14 Bình xịt hơi cay CS rắn – gas TCVN-AN 129:2017 Không kiểm tra trước thông quan
15 Bình xịt hơi cay cầm tay CS – gas TCVN-AN: 083:2016 Không kiểm tra trước thông quan
18 Giải pháp giọt nước cho xe chống bạo động TCVN-AN: 123:2017 Không kiểm tra trước thông quan
19 Giải pháp đánh dấu chống bạo động cho xe TCVN-AN: 124:2017 Không kiểm tra trước thông quan
20 lá chắn điện TCVN-AN: 073:2016 Không kiểm tra trước thông quan
21 Giáp chống đạn cấp III TCVN-AN: 077:2016 Không kiểm tra trước thông quan
22 Áo phao chống đạn cấp I, II và III TCVN-AN: 078:2016 Không kiểm tra trước thông quan
23 Áo giáp chống va đập TCVN-AN: 071:2016 Không kiểm tra trước thông quan
24 Bình chữa cháy tự động: bình bột loại treo TCVN12314:2018 Không kiểm tra trước thông quan
25 Bình cứu hỏa xách tay TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) Không kiểm tra trước thông quan
26 Bình chữa cháy trên bánh xe TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) Không kiểm tra trước thông quan
27 Bệ phóng tên lửa nổ TCCS-AN: 03:2018 Không kiểm tra trước thông quan
28 Lựu đạn hơi cay đa năng TCCS-AN: 05:2018 Không kiểm tra trước thông quan
29 Lựu đạn khói đa năng TCCS-AN: 06:2018 Không kiểm tra trước thông quan
30 hộp khói TCCS-AN: 08:2018 Không kiểm tra trước thông quan
ba mươi đầu tiên mặt nạ phòng độc TCCS-AN: 09:2018 Không kiểm tra trước thông quan
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2022/TT-BTC Hướng dẫn thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 08/2019/TT-BCA Danh mục 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *